Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan presentkort minska the deadweightloss of christmas? | Main | Ännu mer om bubblor, reformer Europa och USA »
fredag
jan072011

Teoretiska framsteg inom nationalekonomin de senaste 30 åren?

Här har vi en möjligen intressant bok: The Soulful Science: What Economists Really Do and Why It Matters av Diane Coyle (som tidigare skrivit Sex, Drugs & Economics). Hon försvarar bl a användandet av matematik, men Bryan Caplan håller inte med fullt ut:

Especially in economic theory, math rarely "brings clarity."  Math more often leads to neglect of important facts and confusion about irrelevant mathematical issues ... Almost all of the advances of the last thirty years that she hails are empirical, and almost none of these empirics even hinge on technical econometrics

Intressant. Någon teoretiker som vågar ta upp tråden och lista rent teoretiska framsteg inom nationalekonom de senaste 30 åren?

Själv gillar jag ju Arrows teorem, och även den förväntningsutvidgade phillipskurvan, men båda faller ju på 30 årsgränsen. Den evolutionära spelteorin kanske, specifikt idén om evolutionärt stabila strategier. Men Maynard-Smith var ju biolog,  (wiki-länk), och själva idén publicerades 1973 - i Nature...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Caplan's egen lista fr o m 1949:

Human capital theory
Rational expectations macroeconomics
The random walk view of financial markets
Signaling models
Public choice theory
Natural rate models of unemployment
Time consistency
The Prisoners' Dilemma, coordination games, and hawk-dove games
The Ricardian equivalence argument for debt-neutrality
Contestable markets
7 jan | Unregistered CommenterMounir
Intressant - inget där är väl yngre än 30 år? eller?
7 jan | Unregistered Commenterbergh
Spences modell från 1973 och Barros från 1974 är farligt nära i alla fall. Utöver det borde väl sök- och matchningsmodellerna räknas in, likaså principal-agentmodellen även om jag inte vet när dessa först publicerades.
7 jan | Unregistered CommenterMounir
Skrev inte Baumol, Panzer och Willig sin artikel "Contestable markets and the theory of industry structure" 1982, dvs för 29år sedan?
7 jan | Unregistered CommenterRudis
Intressant fråga. Får se om något kommer fram. Dock, som ofta kommenteras, matematiska nationalekonomi och teori är inte samma sak. Tvärtom har väl många kritiserat den matematiska nationalekonomin för att den alltför sällan är teori...matematik är varken tillräckligt eller nödvändigt för teori.
8 jan | Unregistered CommenterKM
Helt rätt Rudis:

Contestable Markets and the Theory of Industry Structure by William J. Baumol, John C. Panzar, and Robert D. Willig. San Diego: Brace Jovanovich, 1982.

Där fick vi tyst på kritiken i ett helt år til ;-)

Även KM har naturligtvis rätt: teoretiska framsteg behöver inte vara matematiska. Men frågan kvarstår!
8 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.