Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Prisutvecklingen sedan 1995 | Main | Den suboptimala skattefinansierade jakten på miljardinvesteringar och folk som vill leva det goda livet »
tisdag
dec202011

Slussen, äganderätten med mera.

Detta är komik på så många plan.

Kan bara inte låta bli att tänka att rubriken “Dagen då Wiehe upptäckte äganderätten” någon annanstans skulle kunna vara “Dagen då svenskans ledarsida upptäckte att äganderätten inte är absolut”. Grinig som jag är.

Räknas slussen-sången som fan fiction?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (12)

Nä, knappast. (Som svar på sista frågan alltså.) Däremot torde den vara parodi. http://en.wikipedia.org/wiki/Parody#Copyright_issues Jag googlade lite snabbt för att ta reda på om det kunde vara fair use att skriva ny text till en existerande melodi. Jag misstänker att det kan det men lyckades inte hitta något prejudikat som var direkt relevant.

Hur svensk rätt ser på frågan hoppas jag några av alla juristbloggarna kan svara på.
20 dec | Unregistered CommenterJohan
Bra kommentar. Jag är inte säker på att Wiehe är så inkonsekvent som Ingerö påstår heller.

Är det ens säkert att Kuba inte har en upphovsrätt? Någon form av äganderätt har de i alla fall. Folk äger vill sina kläder och sina bilar (om de har lyckats få tag i en) på samma sätt som i västvärlden?

Och att vilja förbjuda sånger är väl helt i linje med Wiehes stöd för den kubanska regimen.
20 dec | Unregistered CommenterJohan
Eller dagen då "Bergs betraktelser" upptäckte irritationen över att folk inte lever som de lär...;-)
De krav som Wiehe ställer behöver inte alls ha att göra med den kapitalistiska definitionen av ägande (där tillgångar primärt syftar till privat vinst). Wiehes reaktion är helt och hållet kompatibel med den sortens upphovsrätt som existerar i creative commons. Man kan mycket väl försvara dem sortens ägande även som antikapitalist.
21 dec | Unregistered CommenterNymnchen
Ett litet förtydligande: Enligt gängse sociala normer - som även jag delar - var Peter och Sannas tilltag inte bara ok utan även helfestligt. Men det kan inte uteslutas att Wiehe har rätt enligt gällande formella institutioner (det är väl snarare troligt att så är fallet när jurister reagerar på detta sätt).

Detta visar på gällande formella institutioners orimlighet, och illustrerar därmed att äganderätt, copyrights och dylikt inte är absolut utan skapas av människor, och att förändring av sociala normer i regel föregår förändring av formella institutioner.

Skepter - kul!
21 dec | Unregistered CommenterBergh
"kapitalistiska definitionen av ägande (där tillgångar primärt syftar till privat vinst)"

Bara det att det dar ar din egen uppfinning och inte nagot som finns i nagon kapitalistisk definition av agande. Att malet skulle vara vinst ar en forenkling (det lar man sig under typ nagon av de 3 forsta lektionerna av en serios ekonomikurs) som gors for att kunna bygga modeller. Tillgangar syftar till att man skall fa gora vad man vill med dem, dvs aven ge bort om det ar vad man vill, (naturligtvis inom vissa granser, typ att de som ager en kniv inte anvander den pa nagon annan) men i FORENKLADE ekonomiska modeller ANTAR man att en HYPOTETISK rationell aktor ar intressad av vinst.
21 dec | Unregistered CommenterEmil
Jag undrar ofta om människor som Emil inte borde ha studerat teologi istället för den där seriösa ekonomikursen. I den disciplinen är de nog mer inne på definitioner och begrepp som inte får ifrågasättas, omtolkas eller utvecklas.
21 dec | Unregistered CommenterMartin
Fast nu var det ju inte jag pastod denna strikta, om an pahittade, tolkningen av en definition utan snarare den som papekade att den var for snav
21 dec | Unregistered CommenterEmil
Emil;
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism#Private_property
"According to de Soto, this is the process by which physical assets are transformed into capital"
Att stoltsera med sin ignorans är en sak. Att demonstrera att man inte ens klarar av att läsa innantill på Wikipedia, det närmar sig ett lågvattenmärke till och med för dig, och det vill inte säga lite det :)
22 dec | Unregistered CommenterNymnchen
Nymchen, sedan nar ar kapital lika med vinst?
22 dec | Unregistered CommenterEmil
Emil, hur genereras ett kapital(överskott) i en kapitalistisk ekonomi?
Du är ekonom, eller hur? Och du vet inte att den marxistiska definitionen av kapitalism är en produktionsform där privat ägande av produktionsmedlen där syftar till vinst för ägaren...? I ett kapitalistiskt samhälle förväntar man sig alltså "avkastning på sina tillgångar". Låter det bekant? Uppenbarligen är det inte bara jag som uppmärksammat hur efterblivna ekonomer är http://www.svd.se/kultur/understrecket/bara-humaniora-kan-fa-ekonomin-pa-ratt-vag-igen_6722555.svd

Iaf, min poäng är att det finns en skillnad mellan det privata ägandet och det personliga ägandet (enl socialistisk teori. Prova och googla innan du gör bort dig igen), och att Wiehes agerande alltså inte behöver betraktas som en endorsement av kapitalismens privata ägande, utan är helt kompatibelt med en respekt för det personliga ägandet.
22 dec | Unregistered CommenterNymnchen
Nymchen,

Ok, du syftade alltsa pa "den marxistiska definitionen av kapitalism" (samt "enl socialistisk teori") och inte pa den "kapitalistiska definitionen av ägande" ... Det ar ju trots allt inte riktigt samma sak, eller hur?

Aterstar dock fortfarande min poang fran ovan att avkastning inte per automatik ar lika med vinst, det ar bara en forenkling i modeller. Vidare, ar inte kapital samma sak som kapitaloverskott. Ett ar en "stock" och det andra ar ett flode.
22 dec | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.