Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Reaktioner på skatteförslaget | Main | Slussen, äganderätten med mera. »
fredag
dec232011

Prisutvecklingen sedan 1995

Som bakgrund till dagens förslag på DN-debatt: ett diagram över prisutvecklingen sedan 1995. Notera att mycket stigit mindre än KPI, och att allt utom sjukvård blivit billigare relativt hushållens disponibla inkomster.

Priserochinkomster

Källa: SCB (vars index dock börjar 1980) och här för disponibla inkomster.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Inte vet jag men är det pensionärer, sjuka o arbetslösa du vill 'klämma åt' ?
Att höja priset o sänka skatten på arbete ger inget till dom som INTE jobbar.
iofs. ok, då skatt på arbete sannolikt är hämmande på arbete genom att incitament för rationalisering då finns.
Då arbetskostnaden inte överstiger utförsäljningspriset så kan det inte funka.
Säg att lönen sjunker till noll, då blir ju produkten så billig att alla Svenskar kan köpa mer, ällär !!!
Jo men exporten juu, exporten.
Inte vet jag ingen meningen med nån fortsättning, det har iaf. brakat ihop för Svenskarna, dom som arbetar, har arbetat eller aldrig kommit så långt, o och dom är väl typ 5-miljoner som inte ens har en enkrona till mat.
Ligger jag mycket fel?
Jag tycker det här är väldigt intressant och har drivit en liknande tes en längre tid. Mitt perspektiv ligger närmare miljörörelsen och konsumtionsvanor. Om varor blir lite dyrare men arbetskraft billigare är det inte troligt att vi skulle köpa varor som kan repareras och förbättras, snarare än slängas? Produktutvecklarew tenderar att utveckla den typen av produkter som efterfrågas på marknaden. Det skulle i så fall innebära att det skulle slängas färre prylar och bara små reservdelar behås skickas tvärs över jordklotet.
27 dec | Unregistered CommenterRolf

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.