Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Konferensanteckningar, test | Main | Debatten om jämlikhetsanden bubblar på… »
lördag
mar052011

Mer ur hermele

 

MEr ur Heremeles bok: Han granskar managementkonsulternas förenklade bild av bonde-, industri- och informationssamhälle. Känns tabellen nedan igen?

Notera att vi snart förväntas ersätta fossila bränslen med hjärnan som energikälla. 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

påminner om johan stael von holstein som tycker att alla ska bli entreprenörer. iofs om vi ersätter alla kolkraftverk med hjärnor kanske allt löser sig?
7 mar | Unregistered Commentertroll2
Jag googlade den proximata källan som citerades och hittade en liten lustig detalj. På sin blogg berättar mannen stolt att han precis deltagit på seminarium om innovationer och jobbskapande vid Stanford:

http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=487#comments

(där finns också en graf som är *nästan* lika sinnrik som tabellen ovan)

Stanford, innovationer, jobbskapande... låter bekant på något sätt. Och mycket riktigt...

...vår duktige arbetsmarknadsminister emeritus Littorin (MBA, Fairfax) håller i trådarna:

http://events.stanford.edu/events/269/26947/

Borde inte någon ställa frågan till Anders Borg hur länge den svenska begåvningsreserven ska få leka forskare på svenska skattebetalares bekostnad?

De borgare som rasat mot den statliga inkomstgarantin för konstnärer borde rimligen tycka det är fel att Vinnova köper akademiska låtsas-karriärer åt individer som hittat sina examina i cornflakespaket...

Ja, detta var kanske lite off-topic, men snömoset på Lundblads blogg hade mycket väl kunnat passa i Hermeles bok.
7 mar | Unregistered CommenterMartin
Vad trevligt, nu slipper jag använda CSN till att köpa mat...
7 mar | Unregistered CommenterFredrik
Aj! Snomos! Aj! Ja, ja, Jag bugar mig for geniet Martin. Jag vet att jag inte har jarnkoll pa detta, och erkanner det garna. Vet inte om det betyder att jag inte far tanka om det heller, men vantar fortjust pa tankeforbud om detta kan utdelas efter vederborlig provning.
8 mar | Unregistered CommenterNicklas
Ok, uh, det ar inte jag. Det ar framtidskonsulten Niklas Lundblad, fran Uppsala, utan c. LOL.
8 mar | Unregistered CommenterNicklas
Ett tankeförbud torde inte behövas. Jag tror det räcker gott med att styra upp Vinnovas verksamhet och ställa någon form av prestationskrav. Eller privatisera.

Är det inte dags för en Timbrorapport på ämnet? Efter ett stort antal uppgörelser med den svenska biståndspolitiken vore det uppfriskande med en granskning av hur arbetsmarknadsministern och hans kompisar sitter i Kalifornien och på svenska skattebetalares bekostnad brainstormar om ämnen de inte har järnkoll på.
8 mar | Unregistered CommenterMartin
Energikälla: Hjärnan. Det känns som en slags översättningsmiss. I bondesamhället var det djuren som drog plogen och i industrisamhället var det kanske kol eller olja som drev maskinerna, och då kanske man kan säga att det på liknande sätt är hjärnan som driver skapandet i informationssamhället. Men energikälla? Drivmedel? Nja, långsökt.

Fast vad sägs om då joltcola istället för hjärnan i den raden, eller kanske automat-kaffe, eller fruktlådan i kontorslandskapet på måndagar och onsdagar? Bricklunch med lunchkupong. Eller vad är det som driver på informationssamhällesarbetarna/entreprenörerna? Fredagsmailet med länk till youtube. Resan till Asien om hösten? Flest ”gillar” på Facebook..
8 mar | Unregistered CommenterDavid H

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.