Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Funderingar kring dollarn | Main | Bör ekonomers policyrekommendationer beakta vad som är politiskt möjligt? »
onsdag
apr202011

Outsourcing till Asien inte lika god affär längre?

I Wired för några nummer sedan finns en intressant artikel om trenden att amerikanska företag lägger produktion i asiatiska låginkomstländer såsom Kina. Teoretiskt ska ju detta på lång sikt pressa upp lönerna i låglöneländerna så att arbetarna där får det bättre. Men hur lång är den långa sikten?

Enligt artikeln, inte så lång som man skulle kunna tro. En McKinsey-rapport refereras:

In 2008, three McKinsey consultants analyzed the production of midrange servers, taking into account everything from shipping to quality to exchange rates. They concluded that fabricating such devices in China made sense in 2003, when the required labor was 60 percent cheaper there than in the US. At that time, they estimated, the per-unit savings ran about $64. But this advantage, McKinsey concluded, had vanished by 2008: “After factoring in the higher labor and freight costs, we find that the former offshore savings have turned negative—a burden of an extra $16.”

dessutom visas följande statistik över genomsnittliga timlöner i den Kinesiska tillverkningsindustrin:

Lönerna i dollar skulle stiga ännu mer om den Kinesiska valutan tilläts stiga i värde. Dessutom tycks “världens fabrik” ha ett kapacitetstak:

… countless US firms have received long-awaited shipments only to discover that the products are too flawed to sell. This problem is due largely to China’s success: Factories are so overbooked that they have no choice but to favor their biggest clients. The smaller customers can end up facing long delays or hastily assembled products (or both).

Vi får också veta att Sleek Audios flaggsskeppsprodukt, hörlurarna SA6, tidigare gjordes för hand i Kina men numera görs i USA – av robotar.

Wired har också snappat upp vad man tror om framtiden i Asien:

It’s also a safe bet that Asia will fight to win back those smaller companies. It will likely do this not by lowering prices but by ironing out the procedural kinks that have made offshoring an increasingly dicey proposition. Factories in the Chinese interior will try to prove their reliability, aided by government programs designed to improve the nation’s infrastructure. Quality-control regimes will be revamped to decrease the number of lemons that slip onto container ships

Artikeln väcker ett antal frågor:

  • Kommer skeptiska samhällsdebattörer att sucka över hur amerikaners jobb först stjäls av dåligt betalda Kineser och nu av robotar?
  • Hur pålitliga är data över timlöner i Kina? Har inte Kina ett nästan oändligt utbud av billig arbetskraft på landsbygden? (här är en intressant rapport från US labor stats, tabell 4 verkar vara källan för Wireds färgglada grafik) .
  • Kan robotar hjälpa till även inom tjänstesektorn? Kommer de att vara klara och betatestade innan 40-talisterna blir 80-plus?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Om inte annat sa borde val den grafen satta punkt for hela debatten om att globaliseringen skulle exploatera arbetarna i kina...
20 apr | Unregistered CommenterEmil
Är inte den stora frågan för framtiden hur en allt mer effektiv kapitalism ska kunna skapa jobb till alla de som behöver det i världen. Industrijobben blir väll om prognosen ovan gäller allt färre - över hela världen. Om jordbruken i världen ska bli lika effektiva som Sveriges kommer även dessa arbeten bli allt färre. Kan en växande tjänstesektor verkligen suga upp alla i världen som behöver ett arbete för sin försörjning?Inget arbete=inget hopp om en bättre framtid=sociala späningar. Kan man tänka sig andra fördelningsprinciper än genom arbete=lön som nu är i det närmaste en moralisk dogm.
Hej igen Bergh!

Undrar en sak angående informationsassymteri inom vården som jag tänkt på en del. När jag besöker en vårdcentral så vet jag ju ingenting om produkten jag köper (medicinerna som skrivs ut elelr specialist jag blir skickad till etc). Det enda jag kan avgöra är ju om doktorn är trevlig eller inte. Borde inte därför effekterna av av utsätta vårdcentraler för konkurrens vara ganska små pga att folk ändå inte vet vad de köper? vet du ngt om detta?
21 apr | Unregistered Commenteratw
Angående din sista fråga så håller japanerna på för fullt att testa robotar i vård och omsorg, så svaret är nog ja. Och framför allt går väldigt mycket tid där (som på många andra håll) åt till att springa fram och tillbaka med papper och göra fel. Det kan minskas genom datorisering och kloka rutiner, behövs ingen ny teknik, bara bättre användning.

atw: det var ju ovidkommande, men jag kan hänvisa till ett blogginlägg som i sin tur hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt: http://andreasbergstrom.wordpress.com/2009/07/28/jamtin-vill-forbjuda-alvedon-och-polisbilar/

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.