Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför minskar det dödliga våldet? | Main | Outsourcing till Asien inte lika god affär längre? »
tisdag
apr262011

Funderingar kring dollarn

Förra veckans nyhet att USA riskerar sänkt kreditbetyg för första gången på 70 år har medfört att guldpriset stiger ytterligare. Entusiaster hoppas nu att företag som gräver upp guld (ex.vis. Avino) ska gynnas.

Själv påmindes jag om vad Richard Rahn skrev i the Cato-journal förra året (länk till fulltext-pdf) om möjligheterna att skapa en valuta med stabilt värde. Han inleder med att referera till Hayek:

As Hayek and many other authors have noted over the decades, inflation, deflation, and wide swings in relative exchange rates cause huge problems for business people, investors, policymakers […] The result of the risks and uncertainties of holding or contracting any government-issued money has reduced productive investment, productivity growth, and job creation—making us all unnecessarily poorer.

Intressantast är vad Rahn skrev om dollarn under rubriken “Why the dollar is likely to fall in value

The U.S. dollar has been the primary global reserve currency, but its share of total foreign exchange is eroding. [...] major dollar holders, including the Chinese and the Japanese, are becoming increasingly nervous and have indicated they are seeking to reduce the percentage of their reserves held in U.S. dollars ...

USA har enkelt uttryckt att välja mellan två strategier. Ett alternativ är att rätta mun efter matsäck: Sänka konsumtionen och betala av skulder till utlandet. Men eftersom det är jobbigt att spara och höja skatter, är det ingen vild gissning att det skapas fler dollar istället. Detta underlättas av att dollarn är världsvaluta. Resultatet torde bli fortsatt dollarfall:

The only way inflation can be avoided is through a very large increase in the U.S. savings rate, with the government taking almost all of the savings to service the ever-growing debt. Under this scenario, little, if any, economic growth will take place because of the absence of private capital formation. With almost no growth and a continuing increase in working age population, either real wages will have to fall or unemployment will continue to increase. ...

The more likely scenario is that as the global recovery takes hold and high growth rates return to much of Asia and elsewhere, commodity prices will rise more rapidly, and the dollar will continue to fall. (p. 528)

Den festliga trenden att spara i guldtackor hemma i bokhyllan kan alltså ses som en misstänksamhet mot statligt skapade pengar, kanske i synnerhet mot dollarn.

På Bloomberg.com hittar vi den suggestiva rubrikenChina Favors Euro Over Dollar as Bernanke Alters Path”. Det leder till en intressant fråga: Vad ska Kina göra med alla sina dollar? Köper de också guld? Hur mycket hamnar i Afrika?

Kinas aktivitet i Afrika är utan tvekan hög (testa denna googling), men det är svårt att veta hur mycket dollar som hamnar där på grund av detta. (Om den här uppgiften stämmer – 32 G$ – är det bara 1% av Kinas totala dollarreserver)

Det är f ö inte bara Cato-tokar (och jag) som funderar över frågorna ovan. Så här skrev Ken Rogoff 2009:

A dollar crisis is not around the corner, but it is certainly a huge risk over the next five to 10 years. China does not want to be left holding a $4 trillion bag when it happens.

Jag tror det finns ytterligare en faktor som talar mot dollarn, i synnerhet jämfört med Euron. I EU finns en politisk broms som förhindrar så kallad finansiering via sedelpressarna: De länder som skött sin ekonomi vill ogärna ta hela smällen för att rädda de länder som inte gjort det. Således utsätts EU-länder på obestånd för betydande politiska påtryckningar, press att genomföra reformer och villkorade lån som följs upp. USA:s dollarskapande tycks mer lättvindigt.

Slutligen: Förvånansvärt många länder i Afrika har peggat sin valuta mot Euron – inte mot dollarn!

Nåväl, det blev ett lång inlägg. Som alltid ser jag fram emot att i kommentarsfältet få höra varför jag har fel och dollarn är en bergsäker investering!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Att dollarn förtillfället inte kan ses som en bergsäker investering känns ganska självklart. Vad jag däremot reaherade på var dollarn kontra euron. För inte så längesedan talades det om att Euron överhuvudtaget inte skulle finnas längre.

Det andra är att USA tillskillnad från EU skulle kunna spara utan att det svider för mycket. Des kulle kunna börja skära i sina militära utgifter, vilket torde vara betydligt lättare än att som i EU:s fall behöva skära i sociala utgifter. Att dra hem militären från Afghanistan och Irak skulle nog redan nu vara ett beslut som en majoritet skulle ställa sig bakom, mehöjda pensionsåldrar i Europa kommer nog aldrig att bli populärt.
26 apr | Unregistered CommenterSan
Bra poänger!

Ang euron är jag ovanligt euro-optimistisk (och har hittills fått ganska rätt faktiskt, från det att de flesta trodde att den inte skulle bli av, och nu när folk tror samarbetet ska spricka). Jag tror många ekonomer bortser från EU-projektets enorma politiska drivkrafter.

Ang USA har du rätt, åtminstone teoretiskt. Teoretisk sett skulle USA också ha lättare att höja skatten. I praktiken får vi väl se hur mycket försvarsnedskärningar och skattehöjningar det blir (även om en del redan kommit).
26 apr | Unregistered Commenterbergh
Den stora frågan är hur mycket samförstånd man kan nå i Washington, båda sidor är intresserade av den ena sidan av lösningen. Demokraterna vill höja skatten och Republikanerna vill skära i Medicare. Krigen är mycket impopulära just nu, jag tror båda sidor skulle kunna ta hem trupper utan att det ger politiska konsekvenser. Obamas impopularitet just nu beror främst på hans oförmåga att skära i militärensbudget. Inför valen 2014&16 kommer alla att vilja positionera sig som fiscally responsible, krismedvetenheten är stor just nu.
26 apr | Unregistered CommenterSan
En möjlig teknisk lösning på problemet med lockelsen att devalvera valutan för att hantera skuldproblematik är bitcoin. Det är komplext att förklara, men det är en nystartad alternativ valuta som inte backas någon central auktoritet utan istället av en teknisk lösning. Lösningen begränsar antalet skapade bitcoins och möjliggör säkra transaktioner utan en tredje part som både sändare och mottagare litar på.

http://bitcoin.org
27 apr | Unregistered Commenternoa
Vidare där Bergh slutade. Angående Euron. Många glömmer (eller låtsas glömma) att euron just är ett politiskt projekt. Visserligen är den ju ett ekonomiskt projekt också, men syftet med att skapa euron var inte att skapa en så bra valuta som möjligt, det var att svetsa euländerna samman för att (bla) i framtiden undvika att mer blod spills på den europeiska kontinenten. Visserligen är ju en effektiv inre marknad något euron skulle bidra till, men detta är ju endast ett delmål för att nå slutmålet - ett mer enat Europa. Självklart var ett av motiven också att just bryta dollarcentrismen i världen (något jag kan tänka mig att länder som Tyskland och Frankrike kan ha (hade) problem med - att se lillebror USA växa om de äldre syskonen och sedan hamna i en situation där spolingens excesser och upptåg påverkar den egna ekonomin måste ha varit besvärande - både politiskt och för hedern).

Att den är ett politiskt projekt är både valutans styrka och dess svaghet. Att detta är dess styrka är ju, som Bergh påpekade, att viljan att bevara den är mycket stor och medlemsländerna kan tänka sig att göra stora uppoffringar för att hålla den vid liv. Detta ger den ju också en oerhörd pondus och trovärdighet som jag tror är viktig. Att den är ett politiskt projekt är ju också dess svaghet (en av dem iaf): hänfördheten till projektet kanske leder till att man likt kaptenen på ett fartyg går ner till botten med det sjunkande skeppet. (dessutom leder nog viljan att inkludera så många som möjligt till en sub-optimal valutaunion (ur effektivitetssynpunkt)).

Men det här handlade ju inte så mycket om dollarn.. och dessutom rätt mycket självklarheter.

För att knyta an till dollarn dårå: OM USA inte lyckas lösa problemet med att balansera sin budget på ett vettigt sätt (vilket ju de hade kunnat göra med att t.ex. införa en jävla moms) kommer kanske euron med dess visserligen stora problem, men där den politiska viljan åtminstone möjligtvis framstår som mer enad, att framstå som ett lämpligt stabilt alternativ...

spådom: dollarn ner, euron upp.

(förutsatt att amerikanerna fortsätter käbbla och den europeiska varuproduktionen inte outsource:as (pga höjda energipriser (vilket gynnar produktion nära marknaderna)och löneutjämning+ökad produktivitet på hemmaplan) i kombination med nyföretagande och entreprenörskap i nya, kunskapskrävande branscher..)

Samtidigt har amerikanerna en jävla förmåga att skärpa sig när det krävs... hmm.
27 apr | Unregistered CommenterJonas K
dollarn ner euron upp både på kort och lång sikt gissar jag på...
27 apr | Unregistered CommenterJonas K
Tre bokstaver: PPP.

Antingen far vi forvanta oss en ordentlig inflation i USA, eller sa kommer dollarn starkas vis a vis Euron, SEK etc.

Givetvis kan vi vara oroliga for en okning av inflationstakten i USA, men en investering i t.ex. S&P 500 sakrar precis en sadan. Personligen tror jag att dollar ar en ypperlig investering. Historiskt ligger den pa otroligt laga nivaer, och det ar formodligen den mest dynamiska ekonomin i varlden vi pratar om.
27 apr | Unregistered Commenterpontus
Japp, för att lagen om ett pris ska hålla någorlunda borde dollarn upp betydligt. Men hur stort är arbitraget som nyttjar att prylar är billiga i USA?

Bitcoin, alltså. Synnerligen fascinerande.
28 apr | Unregistered Commenterbergh
Den stora frågan är väl ifall Euron kommer gå så bra som dr. bergh tror? Tre av fyra PIGS har behövt bailouts, Grekland verkar allt närmare att ställa in sina betalningar (http://www.bloomberg.com/news/2011-01-19/germany-should-prepare-for-greek-default-adviser-feld-tells-handelsblatt.html) osv osv.

Visst, man har oftast fel när man spekulerar, men det är inte så svårt att se ett scenario där euroländerna får ordentligt med problem, vilket borde sänka euron.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.