Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« MOU 1991:2 | Main | FHIs roll ställs på sin spets »
fredag
apr082011

Om njuren och livmodern

En intressant fundering här:

Röster höjs dock inte om att vi ska utreda organhandel, ingen utredning bereds. Det är ju helt fel, det känns ryggmärgen, det är bara så  djupt fel. Ett cyniskt utnyttjande. Men gäller det livmödrar är det däremot en helt annan sak. Då intervjuas människor i TV och i radio, om deras livmodersköp, fast man kallar det hellre hyra. Man pratar med glädje om sina nya liv, inte med nya njurar, utan med nya barn.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag håller med om att det finns en intressant skillnad men jag tycker nog skribenten överdriver den. Trots allt är det (tyvärr) inte tillåtet med vare sig surrogatmödraskap eller njurhandel i Sverige och surrogatmödraskap jämförs inte helt infrekvent med prostitution som förutsätts vara förkastligt.

Jag skulle också gärna se en kritisk granskning av skribentens tes att skillnaden beror på könet. Helst skulle man vilja sammanställa en betydligt längre lista på "exploaterade" människor så vi kan bedöma om graden av upprördhet beror på könet på de exploaterade.
Det finns en viss väldigt viktig skillnad mellan surrogatmödraskap och organhandel. En livmoder får man ju tillbaka efteråt, i relativt oskatt skick för det mesta.
Sen kan man ju anse att ingen ska tvingas lämna bort sina barn mot sin vilja, av ekonomiska skäl, men det står ju inte nödvändigtvis i konflikt med ett surrogatmödraskap
Författaren har en poäng, givetvis borde det vara ok att sälja en av sina njurar:

http://www.expressen.se/debatt/1.531003/gor-det-lagligt-att-salja-njurar
Det är nog inte helt lätt att jämföra njurdonationer och surrogatmödraskap. Å ena sidan är en njurdonation mer permanent, om man inte vinner på lotto och köper sig en ny njure. Å andra sidan så är väl själva operationen vid ett njurdonation inte särskilt långvarig och du är ju nedsövd under den. Det blir säkert en del smärta efteråt men jämförelse med att vara gravid i nio månader, med allt vad det innebär, och sedan föda barnet framstår det som inte överdrivet besvärligt.
Jag tänker ungefär likadant fast tvärtom. Ingen säger "Hu, organhandel är hemskt, alltså måste vi förbjuda transplantationer!" Men surrogatmödraskap är förbjudet eftersom det skulle kunna innebära att värdmödrarna utnyttjas.
Det finns en väldigt stor skillnad mellan att donera en njure och en graviditet: en graviditet är betydligt farligare än en njurdonation. Fråga en gynekolog. Det finns en anledning till att "död i barnsäng" var den vanligaste dödsorsaken för kvinnor en gång i tiden. Det skulle aldrig någonsin vara tillåtet att anställa någon som surrogatmamma med de arbetsskyddslagarna vi har i Sverige.
11 apr | Unregistered CommenterM

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.