Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om njuren och livmodern | Main | Ekonomisk Debatt nr 2 »
fredag
apr082011

FHIs roll ställs på sin spets

Som dryftats tidigare, kan statliga informationsmyndigheter förmodligen vara motiverat i vissa fall. Men då ska de förmedla information som är korrekt, inte förstärka existerande felaktiga mentala modeller av hur världen fungerar.

Nu visar det sig att Folkhälsoinstitutet gör just detta:

Män löper större risk att ta skada av alkohol än kvinnor, inte tvärtom, enligt flera experter i Folkhälsoinstitutets remissgrupp. Trots det vill myndigheten inte justera ekommendationerna för riskbruk – på grund av reaktionerna det skulle väcka.

Generaldirektör Sarah Wamala konstaterar att “det vetenskapliga underlaget egentligen inte stöder lägre gränser för kvinnor än för män” men vill inte ändra rekommendationerna pga de reaktioner det skulle väcka.

Jag träffade Sara i somras i Almedalen och tyckte hon verkade mycket vettig. Jag gissar att de kommer att ändra sig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det är en av folkhälsoideologins grundsatser att sätta strategin före sanningen. Folkhälsoinstitutet är en flitig producent av rent hittepå. Som när de fick regeringsuppdrag att kartlägga barn i missbrukarfamiljer, och istället mätte det betydligt bredare "riskbruk" för att få en flerfalt större siffra. Eller när de tog en fortsatt trend mot mot minskad rökning i befolkningen och tillskrev den rökförbudet på krogen.
10 apr | Unregistered CommenterMattias $
Bra poäng. Mer troligt är såklart att rökförbudet var en följd av den minskade rökningen.
10 apr | Unregistered Commenterbergh
se där!! Kanske var det tänkt så hela tiden?
11 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.