Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Standardiserade koefficienter. | Main | Vita män allt mer sällsynta på billboardlistorna »
onsdag
jul202011

Att få en stadsdel att blomstra

Jag har länge förundrats över att det är relativt lite kommers i västra hamnen i Malmö. Efterfrågan finns. Men var är utbudet? En solig dag är glasskön till Bar Italia bisarrt lång. Även på Vespa säljs det lyxglass, liksom på ett nyöppnat ställe vid Scaniaplatsen. Lyxig glass är dyr glass. Detsamma gäller kaffe och läsk. Så varför dyker det inte upp fler och billigare alternativ?

Intressant nog har kommunen tagit på sig rollen att motverka konkurrens som skulle kunna öka utbudet och pressa priserna, allt enligt en informativ artikel i Kvällsposten (som jag fann via vhamnen.com)

Vi har sagt nej till allt för att de [ambulerande glass försäljare] inte ska "plocka godbitar­na" från de som har lokaler med höga avgifter, säger Bo Andersson, enhetschef på gatukontoret Malmö.

“Nej till allt”, alltså. Men vad skulle hända om ambulerande glassförsäljning tilläts i västra hamnen (förutom att ett antal ungdomar skulle få sommarjobb)? Visst är det tänkbart att alla som köar till Bar Italia hellre skulle köpa pinnglass för en tia – men i så fall beror detta rimligen på att de föredrar pinnglass framför lyxglass för dubbla priset. Bar Italia skulle då tvingas ersätta lyxglassen med något som bär sig bättre.

Mer troligt är att vissa föredrar billig pinnglass, medan andra föredrar dyr lyxglass, och att båda grupper skulle vinna på ökat utbud och minskade glassköer.

Så tänks det alltså inte på Gatukontoret i Malmö. Istället har den noterade avsaknaden av kommers i västra hamnen nu fått sin förklaring:

Runt 50 kaffevagnar, pölsemän och läskförsäljare har fått nobben de tio år som området har funnits.

Nåväl, det är väl aldrig försent att ändra sig: Allt kommunen behöver göra är ju att låta de som tror sig ha funnit en marknadsnisch testa om verksamheten går runt. Men Bo Andersson tänker inte så heller:

Det vore ju inte juste heller mot dem som fått nej tidigare om vi skulle säga ja till någon nu plötsligt, säger Bo Andersson.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (25)

Det är ju faktiskt riktigt märkligt, att man från kommunens sida beter sig på detta sätt! Har nån lokal journalist ställt den enkla frågan "varför"?
Intressant läsning! Och det avslutande citatet är ju underbart (och tragiskt).
20 jul | Unregistered CommenterXOX
En intressant fråga i sig är ju varför det uppstår köer. Varför höjer inte butiken priset i stället så att utbud = efterfrågan?
Varför inte skriva en debattartikel om det? :) Det är lite skralt med inlägg i inkorgen för tillfället.
20 jul | Unregistered CommenterJohan Folin
Debattartikel? Antingen det, eller fortsätta sommarens mix av öl, tennis och starcraft.
20 jul | Unregistered Commenterbergh
Ah, det är ett svårt val förstås. Hur har du kopplat tennisracket till datorn?
20 jul | Unregistered CommenterJohan Folin
Jacob - en klassisk fråga, analog med frågan varför butiker inte höjer priset på paraplyer när det regnar (däremot observeras stundom det motsatta)!
20 jul | Unregistered Commenterbergh
Rörande tennis: Jag läser just Andre Agassis självbiografi Open. Rekommenderas varmt ifall du inte läst den.
Men, de jobb som skulle skapas av ambulerande glassförsäljning är ju inga riktiga jobb. Ungdomar rings ju in och får inte arbeta annat än på soliga dagar. Sist, vet vi ju alla att Sverige inte kan ha en ekonomi där man bara stryker varandras skjortor eller skopar upp glass åt varandra. Har vi inte högre ambitioner än så? :)
21 jul | Unregistered CommenterPer
Kan man kanske ana att de medelklassiga tjänstemännen föredrar lite dyrare glass än vad den genomsnittlige besökaren i västra hamnen gör?
21 jul | Unregistered CommenterWilliam
Läste din artikel i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/debatt/article13353908.ab#abArticleComments.

Du skriver att Jobbskatteavdraget sänkt skatteintäkterna med 80 miljarder och RUT och ROT-avdragen 10 miljarder. Det är fel.

Skatteintäkterna är idag högre - med borgare vid makten, efter fyra Jobbskatteavdrag, med RUT- och ROT-avdrag och en flera år lång global lågkonjunktur - jämfört med 2005-2006 efter 12 år med sossar vid makten, världens högsta skatter, och med en flera år lång global högkonjunktur.

Staten har alltså ökat skatteintäkterna med RUT- och ROT och Jobbskatteavdrag - INTE sänkt skatteintäkterna.

Källa: Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Snabba-fakta/Skatteintakter/
Ordförande Svensson verkar vara sorten som varit partiansluten för länge för att kunna tänka helt klart och fritt.

Sommaren är idag regnigare -- med borgare vid makten, efter fyra Jobbskatteavdrag, med RUT- och ROT-avdrag och en flera år lång global lågkonjunktur - jämfört med 2005-2006 efter 12 år med sossar vid makten, världens högsta skatter, och med en flera år lång global högkonjunktur.

Staten har alltså försämrat sommarvädret med RUT- och ROT och Jobbskatteavdrag.
Nu blev det mycket att kommentera...

@Per

1. Visst är det ett riktigt jobb att sälja glass.

2. Självklart ska vi inte ha en ekonomi där man "bara stryker varandras skjortor eller skopar upp glass åt varandra". Poängen är att ha en mix av skjortstrykning, pinnglass och annat som svarar mot vad människor faktiskt efterfrågar.

@William: Jo, det tror jag med. Således finns det en fördelningsmässig aspekt här: Det kanske också är de med tjock plånbok som tycker det är fult med ambulerande läsk- och glassförsäljning.

@ordförande svensson Ja självklart har de totala skatteintäkterna ökat. Det hindrar inte att de skulle varit ännu högre utan jobbskatteavdrag. Siffrorna är samma som regeringen använder i budgeten.
21 jul | Unregistered Commenterbergh
"@ordförande svensson Ja självklart har de totala skatteintäkterna ökat. Det hindrar inte att de skulle varit ännu högre utan jobbskatteavdrag. Siffrorna är samma som regeringen använder i budgeten."

hmm... Innebar de siffrorna att du och/eller regering inte tror pa Laffer-kurvan?
21 jul | Unregistered CommenterEmil
@Emil
Lafferkurvan är tillämpbar på en proportionell skatt, inte på skattesystemet som helhet. Men även om det vore så är det inte på något sätt klarlagt att Sverige skulle vara på "fel" sida puckeln.
Jag kanske skulle betona det ironiska med mer än en smiley. Jag tycker det är synd att allt fler socialdemokrater underkänner jobb i tjänstesektorn med att dessa varken tillför värde i ekonomin eller är värdiga för arbetstagaren. Det vore mer värdigt socialdemokratin att fokusera på eventuella problem om vissa endast behåller enklare lågproduktiva/lågbetalda tjänstejobb under hela arbetslivet än att önska bort dessa. Sedan tror jag själv att denna problematik är begränsad.
22 jul | Unregistered CommenterPer
Per, din ironi var så nära hur många faktiskt argumenterar att jag tog den för sann. Lustigt!
22 jul | Unregistered Commenterbergh
Jag undrar, på tal om "låg-produktiva jobb", vilka sektorer som numera bidrar med ökad produktivitet. Finns det siffror på det? Läste lite Krugman-inlägg (namedropping) för ett tag sedan och han påstod att mycket av produktivitetsökningen på sistone (90-talet?) kom, typ, via Wal-Mart som utnyttjade IT för avancerad logistik, "union-busting" för att pressa löner under miniminivå i USA och dessutom billig tillverkning i Kina. Alltsåledes kunde man leverera urbilliga plastbestick till amerikanska konsumenter.

Var sker effektiviseringarna idag? Det är ju svårt att effektivisera lösglassförsäljning, kanske robotar i framtiden?
22 jul | Unregistered CommenterStefanP
En effektivisering kan ju vara t.ex. godare smaker eller nyttigare glass till lägre priser, alternativt mer miljövänlig produktion. Allt som gör produkten mer värdefull för konsumenten skulle kunna betraktas som effektivisering, inte enbart "fler, större, snabbare".
Tjaa, kanske lobbyverksamheten i remissförfarandet har fungerat för handlarnas nätverk, när kommunen ska 'utveckla' i området.
Det funkar även att när kommunen ska sätta eluttag för engångshandel, att sätta dessa '1000kr bort, även sätta hinder som gatsten, buskar o andra fiffiga saker.
Vilken politiker o tjänsteman skulle inte vilja sitta under 'lummiga buskar' o 'sappa' lite vin.
Kommer billig glass o dricka, kommer 'ungdomarna', o barnfamiljerna o då går det inte att sitta o 'slösappa'.
Området 'förfulas'!!
Ja buskarna naturligtvis ditsatta med skattemedel som även kommer från folk, boendes 'utsocknes' och som aldrig kan utnyttja . . kommunens 'utvecklingen'.
Andras pengar.
Ett liknande fall i El paso, Texas. http://www.ij.org/about/3648
En libertariansk advokatbyrå lämnade in en stämningsansökan vilket fick lagstiftarna att tänka om.
Eftersom detta sker i lyxiga västra hamnen, så misstänker jag Basil Fawlty bakom detta: "Keep the common riff-raff out".

De boende i västra hamnen vill inte ha folk som efterfrågar billig glass, varmkorv och spontanbad från strandkanten i sitt bostadsområde. Har man betalt dyrt för sin bostadsrätt, så inte fan skall Nisse från Holma kunna komma dit och glassa.
Min första fråga är om ambulerande försäljare, korvvagnar eller gatukök skulle bidra till fler, färre eller lika många flanörer i området? Sådana försäljare skulle leda till att områdets karaktär skulle förändras i grunden. Som jag upplever det är området idag ett relativt smalt promenadstråk för dels turister, dels personer från andra delar av Malmö, dels områdets egna invånare. Det skulle nog vara svårt att ha en massa försäljare där och samtidigt bevara strandremsans karaktär av lugn och naturupplevelse p g a närheten till havet. Dessutom finns det ju både kiosker och mataffärer som säljer pinnglass i närheten.
8 aug | Unregistered CommenterBjörn
"Min första fråga är om ambulerande försäljare, korvvagnar eller gatukök skulle bidra till fler, färre eller lika många flanörer i området?"

Om de skulle bidra till en kraftig minskning av antalet flanörer, skulle de ju också minska sina möjligheter att göra vinst, så det alternativet ter sig osannolikt.

Jag tar chansen och låta lite marxistisk när jag kastar fram hypotesen att detta snarare handlar om en klasskonflikt, där den styrande eliten vill ha vackra promenadstråk utan krims-krams-försäljare och krims-krams-köpare (jfr riff-raff hypotesen av Hans ovan).
8 aug | Unregistered Commenterbergh
Sydsvenskan hade en underhållande artikel om Västra Hamnen häromdagen:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1522336/Hamnen-folklig-bakom-fasaden.html
8 aug | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.