Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Så här års brukar jag klaga på nollprocentsscenariot i pensionsprognosen | Main | Knut Wicksell Centre for Financial Studies »
fredag
feb102012

Varför ser fp ett problem i att andra länder satsar på kunskap?

Jan Björklund på DN-debatt:

I dagens globaliserade värld är kunskap det allra viktigaste för vårt lands konkurrenskraft. Välståndet för våra barn och barnbarn hänger på att Sverige är ett framgångsrikt land i övergången till en starkt kunskapsbaserad ekonomi.

Floskulöst, javisst - men sådan är politiken. Den petiga skulle kunna invända att kunskap borde vara ännu viktigare i en icke-globaliserad värld, eftersom som vi då skulle behöva tillverka allt inom Sveriges gränser. Men Björklund fortsätter:

Svårigheten ligger i att vi inte är de enda som tänker i dessa banor.

Verkligen Jan? Svårigheten? Hur tror du välståndet för våra barn och barnbarn skulle påverkas om Sverige vore det enda land som satsar på kunskap?

Denna typ av argumentation förstärker bilden av globaliseringen som en tävling där vi ska vara oroliga för att Kina och Indien reser sig ur fattigdom och börjar ägna sig åt allt mer kvalificerade sysslor.

Det är fel rent deskriptivt (tack vare frihandel kan vi dra nytta av kunskap i andra länder. Det skulle värre om världen befolkades av okunniga), normativt (ur liberalt perspektiv) och sannolikt även strategiskt (eftersom det förstärker människors oro för globaliseringen).

Det är inte första gången jag gnäller om detta.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Krugmans artikel om competitiveness tycker jag är bra fortfarande
http://www.ucema.edu.ar/u/agaletto/krugman_competitiveness.pdf
10 feb | Unregistered CommenterDennis
Verkligen! Krugman skrev så mycket bra innan ett visst pris delades ut...
10 feb | Registered Commenterbergh
Instämmer helt.

Dessutom undrar jag vilken underlag den här bilden av att svensk forskning numer är så dålig bygger på. Såvitt jag kan se i citeringsstatistik och liknande är vi fortfarande i världstopp. Vilket gör att jag funderar ännu mer på Björklunds problemformulering. (AZ neuronedläggning är ju verkligen inget svenskt problem - neuro/psyk har gått dåligt innovationsmässigt runtom hela världen under hyfsat lång tid nu).

Dessutom, att det blev så viktigt med stora forskargrupper (ett "lagfoto" per år sen förvinner alla på varsitt håll) - ja, vems fel är det egentligen? Det var ju senaste stora forskningsproppen med strategiska satsningar (kommenderat från Björklunds departement) som eldat på en sådan utveckling.

PS. Måste verkligen politiken vara floskulös på det här sättet? Det borde väl finnas en hyggligt stor grupp som är innerligt trött på detta och faktiskt skulle uppskatta motsatsen hos en del politiker?
10 feb | Unregistered CommenterMikael S
Instämmer helt. inklusive i PS.
11 feb | Registered Commenterbergh
Har Björklund en förstorad amygdala (apropos de "nya" neuro-rönen som pekar på positiv korrelation mellan amygdalas storlek och att uppfatta förändring som ett hot) ? Skämt åsido, det är väl snarast bra att högutbildade människor nu frigörs från den improduktiva verksamheten i Södertälje. Jag har själv drabbats av nedläggningen i Lund och då var det ingen presskonferens med herr Björklund etc. Men med initiativ liknande Medicon Village så finns nog goda möjligheter även i Stockholm/Södertälje.

Losec lyfte upp gamla Astra till en nivå där det egentligen inte hörde hemma. Fusionen med ett krisande Zeneca blev inte så lyckad med facit i hand. Processerna tillsammans med nya prioriteringar kvävde möjligheterna. Enligt vissa beräkningar ligger nu AstraZenecas kostnad för att plocka fram ett läkemedel till marknaden på 17 miljarder USD http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/02/08/can-the-man-from-heinz-keep-novartis-on-top/3/ Notera också att AZ ska lägga 4.5 miljarder USD på att köpa tillbaka aktier i år, liksom tidigare år.

Hela branschen har problem eftersom de lätta "targets" redan är inmutade. Nu återstår Mölndal i Sverige och det kommer nog bli en "strid" med Alderley Park i Manchester om att bli den site i Europa som AZ kommer att ha råd med om några år eftersom man satsar stort i Kina. Politikerna borde vara medvetna om detta och se det som möjligheter.
12 feb | Unregistered CommenterStefanP
En nationell insamling för att förse herr minister Björklund med en större pekpinne skulle kanske lugna ner honom.

Dock intressant att se regeringen nästan omedelbart göra ett utspel, när AZ lade ner Lund så var det ganska lugnt på den fronten.

Många kvalificerade personer kommer att frigöras när den relativt improduktiva forskningen läggs ner. Alltså möjligheter givet de ganska frikostiga avgångsvederlag som delas ut. Karriärbyte för att orka jobba fram till 75 år!
13 feb | Unregistered CommenterStefanP
Dessutom, finns det tillräcklig nationalekonomisk kompetens här som kan reda ut den komparativa nyttan av sänkningen av restaurangmomsen eller samma belopp inom universitet/forskning?

Sänkning av restaurangmomsen ger en övervägande inhemsk effekt om den leder till fler anställda. Forskningssatsningar skulle kunna ge en mer global effekt. Eller?
14 feb | Unregistered CommenterStefanP

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.