Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SNS har fått ny VD | Main | Varför visualisera data? »
tisdag
apr102012

Världsförbättrare, kommersialism och signalering

Bild från Caribou Coffee:

Funderingar med anledning av bilden:

1. Världsförbättrare är en stor och växande marknad.

2. Världsförbättrare vill visa att de är världsförbättrare.

3. Företag som vill tjäna pengar på 1 & 2 ovan beter sig intressant… De gör rimligen vad de tror att världsförbättrare tror förbättrar världen.

4. Saker som förmodligen är bra: De informerar om var produkterna kommer ifrån, vad de innehåller, håller nere diverse tillsatsämnen, erbjuder guava-baserad läskedryck som veganskt alternativ till coca cola (Är inte coca cola vegansk?)

5. Saker som kanske inte är lika bra: Erbjuder en massa krimskram som på ett cargo cult-liknande manér ska efterlikna det världsförbättrande och miljövänliga (genom att vara i trä, ofärgat linne och kartong) men som ändå skulle kunna beskrivas som socialt kostsam signalering

(Jag begrep exempelvis inte vad det är som säljs på bilden. Av förpackningens baksida framgår att man ska bära dessa runt handleden och på så sätt rädda både världen och händerna.)

6. Icke desto mindre: Att världsförbättrare vill signalera är väl inte konstigare än slipsar, varumärken och subtila klädkoder. Signaler uppstår för att 'talk is cheap': alla kan säga att de vill förbättra miljön, men en handling är en mycket trovärdigare signal. Företag hakar på världsförbättrartrenden för att de inte vill missa tåget och de har förmodligen inga starka aversioner mot att förbättra världen (jfr CSR).

Således: Jag är försiktigt positiv till caribou coffee, som serverar kaffe från Rainforest alliance, snarare än Fairtrade. Men något wristband blir det inte.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"kaffemuggsgördel"! det var ett oerhört roligt uttryck.

I alla fall, din text (rolig och intressant som vanligt) fick mig också att tänka på denna text som jag läste för inte så länge sedan; http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17027990

Ett belysande utdrag:

"For instance, if a plastic bag is used just once, then a paper bag must be used three times to compensate for the larger amount of carbon used in manufacturing and transporting it, a plastic "bag for life" must be used four times, and a cotton bag must be used 131 times."
11 apr | Unregistered Commenterpontus
Även nu när jag vet vad det är, avstod jag att köpa den av just ett sådant skäl: jag skulle glömma att ta med den till cafét ungefär 97 procent av gångerna.
11 apr | Unregistered Commenterbergh
Synd att du gjorde det där förtydligandet. Jag hade sett fram emot att vid nästa besök i Lund se en massa trendmedvetna studenter springa runt med kaffemuggsgördeln kring handleden medan de lyssnar på Lili & Sussie.
11 apr | Unregistered CommenterMartin
Jaså nu driver vi med mig???? ;-) okok. Jag vänder andra kinden till bara...
12 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.