Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« M-avhopp pga inskränkt offentlighetsprincip | Main | Ur The Idealist »
torsdag
nov212013

Österrikare eller tillväxtkritiker?

Här är ytterligare ett exempel på likheten mellan nationalekonomins österrikiska skola och den tillväxtkritiska vänstern: 

Så var det dags för en ny rond i eurokrisen. Med en regelbundenhet av var sjätte-sjunde månad uppstår en ny fas av ”europtioner” och toppolitisk panik. Strax följer nästa runda av ”räddningsinsatser” där de elektroniska sedelpressarna tillfälligt dämpar oron, ytterligare berikar bankerna, och får etablissemanget samfällt att proklamera att man nu ser ljuset i tunneln!

Citatet är från Björn Forsbergs blogg. Björn är författare till Omställningens tid, och (gissar jag) mer tillväxtkritiker än österrikare. Icke desto mindre skulle Peter Schiff kunna säga nästan exakt samma sak. Jakob Dalunde tipsade mig om denna sevärda Schiff-föreläsning, där konsumtionskritiken börjar ungefär vid 49 minuter (men även innan dess är den ekonomiska klarsyntheten bitvis befriande).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

det här dök upp i mitt fb-feed idag, men verkar ursprungligen vara från 2009: http://mobil.dn.se/kultur-noje/essa/vi-kan-leva-utan-tillvaxt/?brs=d

money quote:

"Jackson efterlyser också en annan makroekonomi som verkligen skulle vara ekologiskt uthållig: ett sätt att hantera investeringar, produktion och konsumtion, offentliga utgifter och arbetsmarknad som löser finanskrisens akuta problem men också de globala överlevnadskraven, våra barnbarns livsmiljö. I det perspektivet blir stimulanspolitiken kontraproduktiv, även om den innehåller vissa gröna inslag. Den blir en Döbelnsmedicin som ger en kort respit till priset av ett tillstånd ”i morgon sjufalt värre” (för att citera Runeberg) när dagens generositet mot banker och storföretag leder till en framtida statsskuld som låser in samhället i en fortsatt, förödande tillväxt."
27 nov | Unregistered CommenterOlov
Fantastiskt citat!
1 dec | Unregistered Commenterbergh
Nej.

Det som behövs är massiva investeringar i grön teknologi. Se boken "The entrepreneurial state."
2 dec | Unregistered CommenterEva
Hejsan Bergh

Menar du allvar med att du tycker Schiffs film är klarsynt?
3 dec | Unregistered Commenterricky
Ja, bitvis.
3 dec | Unregistered Commenterbergh
Men kan du inte skriva ett inlägg om det, att du delvis tycker att Peter chiff är klarsynt verkar vara rätt ute i sina analyser, och varför? Skulle vara väldigt intressant!
6 dec | Unregistered Commenterricky
Bergh, det skulle vara väldigt intressant att få en strukturerad version över hur du tycker att Peter Schiff och co. har en klar syn på vissa ekonomiska dimensioner.
12 dec | Unregistered Commenterricky
Det kommer.

Det krävs mer (och fler) än Krugman för att övertyga mig om att Schiff är en knasboll. Och även sådana har rätt då och då.
3 dec | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.