Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Malcom Gladwells böcker | Main | Inkomstindexering eller prisindexering? »
onsdag
sep252013

Ekonomisk frihet i Norden

Här är ett kul inlägg på danska punditokraterna, baserat på Economic freedom index. Diagrammet visar hur högt (och hur lågt) värde på genomsnittlig ekonomisk frihet man kan få genom att kombinera olika delar i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Som synes är dessa länder ganska lika i genomsnittlig ekonomisk frihet, men de skiljer sig åt när det gäller olika delar av indexet – vilket gör det möjligt att leka med tanken på vart policyimitation/best practice skulle kunna leda. 8.5 skulle räcka till en tredjeplats globalt sett – medan lägstavärdet på 6,96 är i nivå med Trinidad & Tobago.

Möjligen skulle jag valt etiketterna “högsta” resp “lägsta” snarare än de Christian valde…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    For this article. I think the authors write very well. Content lively and interesting. Details are as follows:jack wolfskin jacke

Reader Comments (2)

Hmm jag tror den lägsta stolpen ska vara högre och den högsta lägre för att illustrationen ska bli rättvisande( om detta ens går..). Detta eftersom economic freedom indexet är ett mått som försöker mäta något fenomen (låt oss kalla fenomenet A). Ett någorlunda rimligt antagande är att de riktiga länderna inte försöker maxa måttet utan självaste fenomenet A. Om man istället försöker maxa måttet istället för fenomenet, så funkar måttet i många fall sämre för att mäta fenomenet (se tex http://en.wikipedia.org/wiki/Goodhart's_law ) . Så om vi skapar ett fiktivt land där vi maximerar måttet givet någon begränsning, kommer skillnaden mellan måttet och det sanna värdet vara större än vad det är för de riktiga länderna.
28 sep | Unregistered Commenter-_-
Jag ledsen att denna kloka kommentar dränktes i spamskörden, som jag nu rensat upp i.
18 okt | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.