Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan läkare inte forska? | Main | Vapenvilan slut i Science Wars? »
måndag
nov142005

Vänsterkommentarer till Vaxholmskonflikten och Zaremba

Många bloggar länkar till Zarembas kulturartiklar i DN nu. Och visst är de briljanta, så jag blir nyfiken på vilka tankar de väcker hos vänstern och fackföreningarna, som i Sverige inte alltid lyckas leva upp till parollen om internationell solidaritet. Men jag hittar inte ett skvatt om exempelvis varför det är okej att svensk vårdpersonal konkurrerar framgångsrikt i Norge, medan Lettiska byggjobbare inte ska få konkurrera i Sverige.

Förmodligen letar jag på fel ställe: Ali Esbati verkar vara fullt upptagen med fp-bashing, och det kan man knappast kritisera honom för. Ej heller de andra vänsterbloggarna, eller de unga LO-bloggarna verkar diskutera frågan. Men, som sagt, jag letar säkert på fel ställen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Jonas Morian har skrivit om saken, och det är nog det närmsta man kan komma en kommentar från vänsterhållet.

http://promemorian.blogspot.com/2005/11/hotet-frn-st.html
Knuff.se ger en hyfsat god bild av vilka som kommenterat.
http://www.knuff.se/u/38531/468/
http://knuff.se/u/38533/400/
14 nov | Unregistered CommenterDennis
Jag undrar detsamma: http://samtidigt.blogspot.com/2005/11/var-finns-solidariteten.html

Skönt att veta att jag inte är ensam om att sakna vänstervinklar. Det står inga att finna på knuff.se heller, tro mig, jag har letat. F.ö. är din paralell till den norska sjukvården huvudet på spiken, Andreas. Vi får bolla över frågan till Per Wirtén på Arena och hoppas att han inte bangar.
14 nov | Unregistered CommenterErik Thalin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.