Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Måste grannen stenas? | Main | Den nya konservatismen. »
söndag
nov202005

Det finns för många samhällsvetenskaper

Deltog idag en en LUPEF-debatt, som blev betydligt intressantare än vad jag vågat hoppas. På frågan om forskningsresurserna i samhällsvetenskap är för utspridda i Sverige, svarade Fredrik Melander jakande, och lade sedan till att det dessutom finns för många samhällsvetenskapliga ämnen (här kan det hända att jag minns helt tokigt, så korrigera mig gärna).

Det slog mig då - igen - att vid Svenska universitet finns ganska besynnerliga murar mellan olika samhällsvetenskapliga ämnen. I Lund ska ekonomer verkligen inte traska ner till sociologen eller statsvetarna och ställa jobbiga frågor på seminarierna. Således var det väl bara logiskt att Ekonomihögskolan för en tid sedan lämnade den samhällsvetenskapliga fakulteten. Men även inom ekonomihögskolan är väggarna rejäla: Ekonomer förväntas exempelvis inte kunna någon ekonomisk historia.

Murarna finns även inom varje ämne, här resta mellan olika subdiscipliner. Om teoretiker går på empirikers seminarier och ställer jobbiga frågor om de teoretiska hypoteserna, blir det mest dålig stämning. För att inte tala om hur konstigt det skulle bli om empiriker ramlade in på ett teoretiskt seminarium och började ställa frågor om den empiriska relevansen hos de teoretiska modellerna.

Konsekvensen av den här kulturen är att de flesta forskare vänjer sig vid att aldrig behöva svara på jobbiga och "dumma" frågor. Det betyder i sin tur att när någon bryter mot den oskrivna regeln och likväl ställer just jobbiga och dumma frågor, är forskarna inte särskilt bra på att svara och vill ibland helst slippa debatten helt (länkarna går till valda delar av Wahl-Popova debatten om genusforskning, som får tjäna som exempel på fenomenet).

(På NEKen i Lund, fanns ett tag en viss kandidat Molin, som var skitjobbig och behövdes just därför, varför han nu (van)hedras genom att omnämnas här.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Cheap tramadol.
  Cheap tramadol. Tramadol cheap cod. Tramadol cheap no rx free overnight shipping. Tramadol cheap no rx. Cheap tramadol fedex overnight.
 • Response
  Cheap ... phentermine cod url. Cheap phentermine. Buy cheap phentermine onli ne. Buy cheap phentermine mg tabs lowest prices. Very cheap phentermine.
 • Response
  Link buy cialis cheap. Cheap cialis online cialis buy cialis online. Viagra cialis levitra buy cheap cialis buy ciali. Cheap cialis discount cialis online from kcn. Cialis cheap. Cheap cialis.
 • Response
  Buy cheap oxycontin.
 • Response
  Cheap discount generic viagra.

Reader Comments (2)

Well this is all well and good, but what are you going to do when meteorites start hitting the earth?

Kand. Molin... that brings back memories...
20 nov | Unregistered Commenterdr
Jag kan glädja dig med att ekonomerna inte får ut sin examen utan 5p ekonomisk historia from 20070101 (alltid något).

För övrigt var det kul att springa på dig idag :) Artikeln ligger uppe på min hemsida: http://hem.passagen.se/rosakatten/eva.htm
Klicka på "just nu", så ser du den.

Angående vår diskussion är det väl ännu mer underhållande att titta på en förklaringsmodell till utbudssidan för denna typ av tjänst. *skratt*

/Lisa Edman
22 nov | Unregistered CommenterLisa Edman

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.