Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Esbati samlar vänsterkommenterna till Zarembadebatten | Main | Det finns för många samhällsvetenskaper »
onsdag
nov232005

Måste grannen stenas?

Fick en rolig insändare i mailen, om prästers motstånd mot välsignelseakter för homosexuella. Det bästa argumentet mot bibeltrogna, är att ta bibeln på allvar. Heder åt författaren Magnus Samuelsson från Tånnö.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (6)

Fast det är kopierat. Har bl a förekommit i ett West Wing-avsnitt där president Bartlet läxar upp en högerkristen radiokrönikör, läs mer på http://westwing.bewarne.com/second/25admonitions.html
Ja, den är fin. Gissar att den har inspirerats av ett West Wing-avsnitt från fjärde säsongen:

http://www.imdb.com/title/tt0200276/quotes

(sök på "Ignorant Tight-Ass Club" på sidan)
23 nov | Unregistered CommenterJohan
Aha, men det gör det väl knappst sämre... däremot är det väl rimligt att Aaron Sorkin ges en del av Hedern!
23 nov | Unregistered Commenterbergh
Även jag har fått denna insändare i mejlboxen. Störtskön ironi :) Logiken i att som kristen underkänna homosexualitet är inte helt glasklar för mig. Som kristen bör man ju rimligen ha skummat igenom Bibeln någon gång. Där man kan läsa att Jesus välkomnar alla på lika villkor. Vad tjänar mänskligheten på sexualskräck?
24 nov | Unregistered CommenterLisa Edman
Den är äldre än avsnittet i Vita Huset, Snopes skriver att de träffade på den första gången i maj 2000. Men det finns stora likheter mellan verkligheten kring brevet och så som den användes i Vita Huset. Presidenten riktar sig till en radiopratare som titulerar sig doktor men som inte är det på något relevant område, likadant med Laura Schlessinger som brevet först riktades till.
http://www.snopes.com/politics/religion/drlaura.asp
24 nov | Unregistered CommenterDennis
Mer än 98 procent av alla fällda brottslingar äter bröd.

Hälften av alla barn som har växt upp i brödkonsumerande hem har under medel på standardproven i skolan.

På 1700-talet, när praktiskt taget allt bröd bakades i hemmet, var medellivslängden lägre än 50 år, spädbarnsdöden var oacceptabelt hög, många kvinnor dog i barnsäng och sjukdomar som tyfus, gula febern och influensa ödelade hela samhällen.

Mer än 90 procent av alla våldsbrott begås inom 24 timmar efter det att gärningsmannen har ätit bröd.

Bröd är gjort av en substans som kallas "deg". Det har bevisats att även så lite som ett halvkilo deg kan kväva en mus. Genomsnittsamerikanen äter mer bröd än det på en månad!

Primitiva stammar som inte hade något bröd uppvisar låg förekomst av cancer, Alzheimers, Parkinsons och skelettsjukdomar.

Bröd har bevisats vara vanebildande. Intagna som blivit fråntaget brödet och endast har tilldelats vatten vädjade efter bröd efter bara två dagar.

Bröd är ofta en inkörsport som leder användaren till allt tyngre saker såsom smör, marmelad, jordnötssmör och till och med kallskuret.


Det har bevisats att bröd absorberar vatten. Eftersom människan består till mer än 90 procent av vatten, betyder det att om du äter bröd leder det till att din kropp tas över av det här absorberande livsmedlet, och förvandlar dig till en degig och geggig brödmänniska.

Nyfödda bebisar kan kvävas av bröd.

Bröd bakas i temperaturer på ungefär 200°C. Sådana höga temperaturer kan döda en vuxen människ på mindre än en minut.

De flesta amerikanska brödätare är fullständigt oförmögna att skilja på betydande vetenskapliga fakta och meningslöst babbel.
I ljuset av de här skrämmande fakta, föreslår vi följande brödrestriktioner:
Ingen försäljning av bröd till minderåriga.

En nationell "Nej Till Bröd"-kampanj, TV-inslag med kändisar och bakrutedekaler.
En 300-procentig statlig skatt på allt bröd för att finansiera alla samhällssjukdomar som kan associeras med bröd.

Inga bilder på djur eller människor, och inte heller några grundfärger (vilka kan verka tilltalande för barn) får användas i brödreklam.

Inrätta brödfria zoner omkring skolor.
27 nov | Unregistered Commenterjimjimblund

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.