Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Miriams universum | Main | Esbati samlar vänsterkommenterna till Zarembadebatten »
torsdag
nov242005

Buy Nothing Day, Vita huset, New Centern - med mera...

Trots mp3-revolutionen köper jag fortfarande skivor, men ogärna kopieringsskyddade dito, eftersom de är knixiga mp3-kodifiera (jepp, ipoden är skrotad pga usel batteritid). Och tydligen är jag inte ensam: Lundblad noterar att försäljningen sjunker för artister med Sonys kopieringsskydd. Som dessutom tydligen går att ta bort med tejp.

mothugg noteras att center-federley trivs misstänkt bra i diktaturens Kina. Då kanske det blir birgitta i höst, trots allt...  På mothugg ges också en del smakfulla köptips inför Buy Nothing Day i morgon.

Slutligen: Isobel listar de 10 bästa West Wing episoderna. Det är en gedigen lista. Men mitt favoritavsnitt,  A proportional response, vari Charlie får jobb som presidentens assistent efter att ha sökt jobb som cykelbud, kommer bara med som bubblare.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Buy Nothing day, äh...öh, vilken dag e de?
Jag köper egentligen väldigt lite prylar men jag vill försäkra mig att jag köper något just den dagen iaf. Måste pricka in i almanackan.

P
24 nov | Unregistered Commenterpeter w
Oj de e ju i morrn ser ja!!!

ska köpa en flarra na..
en mobiltele nä.. en värmepump? ojojvaskajaköpa?
24 nov | Unregistered Commenterpeter w

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.