Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Neo - snygg, intressant och upprörande | Main | Det är produktiviteten, dumbom! »
torsdag
jan122006

Lite nyheter och reklam

På allmän begäran öppnas länkar i framtiden i nytt fönster. En liten sökruta har också smugit sig in i högerspalten.  Jag kommer from nu att stava blog just så även på svenska. Språket är dynamiskt, gränser löses upp. Så får det bli. Eftersom min blogrulle är lite undanskuffad, kommer här tre tips om bloggar jag gillar:

Isobel: van sin plats här genom formuleringen "om jag får välja mellan Bengt Westerberg och Jan Björklund väljer jag Bengt alla gånger."

Bulten i Bo vill gå på Timbro-seminarium och fråga varför USA låter en terrorist gå fri i Sverige. 

Johanna Nylander uppmärksammar att DN beskriver Frankrikes blivande (?) president som "oprövad och elegant". Gissa vilket kön den politikern har? Johannas blog - frihet, fildelning och feminism - är för övrigt kanon i största allmänhet.

Slutligen: Ikväll är det Neo-premiär. Efter lite efterforskningar kan jag meddela att den famösa cappucino-formuleringen ska tolkas som att tidningens målgrupp är alla som gillar att läsa böcker över en kopp gott kaffe. Hux flux känner jag mig väldigt inkluderad. Återkommer när jag läst! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Två frågor:
i) Hur uttalas "blog" på svenska? I stil med "plog" eller i stil med "grogg"?
ii) Du skriver "bloggar" i pluralis. Varför inte blogs eller blogar?
Svenska språknämnden rekommenderar stavningen "blogg". På så vis blir uttalet mer tydligt antar jag. Nämnden förordar vidare följande böjningar; bloggen, bloggar, bloggarna.

De skriver vidare "Ordet blogg är ett jargongord som inte alla förstår. Vill man tala om fenomenet i mer allmänna sammanhang kan man använda synonymen webbjournal i stället."
:)
Andreas (B.) föredrar nog stavningen "webjournal", skulle jag tippa, rebell som han är.
Webbjournal (oavsett stavning) går nog samma öde till mötes som styrspak och flexskiva, skulle jag tippa. Språknämndens rekommendation måste väl tolkas som självironi?
13 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.