Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Får kvinnor lägre lön för samma arbete? | Main | Lite nyheter och reklam »
fredag
jan132006

Neo - snygg, intressant och upprörande

Nu bloggas det flitigt om Neo. Den är snygg och ser ut som en blandning av Moderna Tider år 1994 och magasin2000. Och den är tillräckligt intressant för att jag ska läsa, beröras och uppröras - vilket redan skett. [här skulle varit en länk till nästa post, men den har jag inte skrivit än]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Vad händer med storyn om hur aa, ab och ej åkte taxi, hängde på TV8 samt diskuterade Schumpeter vs Dahl på mosebacke?
Denna blogg skulle blir lite mindre anemisk om det då och då dök upp dokusåptendeser.. :)

PS.
Det står fortfarande van i föregående inlägg, du hade vunnit på att gå i Björklunds skola istället för Westerbergs.
13 jan | Unregistered Commenteraa

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.