Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre ting att läsa över en kopp ryskt earl grey | Main | Krumbukter och komik om trängselavgifterna »
onsdag
jan182006

I nyhetsflödet...

Minst två konstigheter på P1 i morse.

1. Ekot har granskat politiska tjänstemän och kommit fram till att många rekryterats från de politiska ungdomsförbunden, och att de flesta pluggat statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik. (Japp, detta är hela nyheten. Först avslöjades socialdemokraterna, och idag släpptes pangnyheten att det ser ungefär likadant ut på den borgerliga sidan.) Klicka här och skrolla ner, så kan du höra Anders Jonsson kommentera. Det är inte värt det.

 

2. En undersökning av PriceWaterhouseCoopers påstås visa att kommuner "för att hävda sig i den globala konkurrensen" inte kan nöja sig med att klara kärnverksamheterna vård, omsorg och skola - de måste även satsa på varumärkesbyggande med hjälp av events och upplevelser.

Undersökingen är gjord uteslutande bland politiker och högre tjänstemän, som ofta tycker det är helfestligt att skattefinansiera just varumärkesbyggande events. Och privata konsultföretag har aldrig tvekat att ta bra betalt av kommunerna för att hjälpa till med detta.

 För exempel på vad varumärkesbyggande events kostar skattebetalarna, se exempelvis  Erlanderbrigaderna om America's Cup. Även Bo01-skandalen ekar än. Jag gissar att det går att hitta fler exempel.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Bo01 i all ära, men det bästa och sorgligaste exemplet på kommunalt varumärkesbyggande är nog Tingsryd kommuns travbana. Den småländska utflyttningskommunen gjorde analysen att man har fler hästar än människor i kommunen, lanserade sig som "Hästriket" och fick generösa anslag från staten och EU för att bygga en pompös travbana. Vad man tyvärr bortsåg från i sammanhanget var att en travbana för att vara lönsam också behöver åskådare.

http://www.mal2sodra.lst.se/pressklipp/pressklipp2003/2003/5.195dd5bf91d92307b7fff4976.html
18 jan | Unregistered CommenterMartin
Det är väl rätt naturligt att hel- och deltidsanställda kommunpolitiker tycker att det är fem kringlor att få ordna events, sticka till Bryssel och marknadsföra kommunen samt fixa spännande sport- och kulturevenemang till den aktuella kommunen. Varför då? Jo, många kommunpolitiker klagar över att det inte längre är stimulerande att vara just kommunpolitiker. Man upplever sig så fasligt styrd från statligt håll att uppemot 80-90% av verksamheten är speciallagsreglerat. Att man bara får hålla på med "cykelställsfrågor". Dessutom är medborgarna otacksamma: de misstror och föraktar dem. Till yttermera visso är det knappast så himla bra betalt att vara hel- eller deltidsarvoderad i kommunen.

Så vad kan få dem att ticka? Vad kan få dem att fortsätta engagera sig kommunpolitiskt? Jo, alla fringe-benefits vid sidan av den faktiska lönen. Exempelvis möjligheter till att mingla med sport- och kulturpersonligheter. Äta fina middagar med näringslivsrepresentanter. Åka på konferenser för att stärka kommunens varumärke.

Så, för en public choice-inspirerad kommunforskare är det här absolut inga nyheter. Snarare bara exakt vad man kan vänta sig. Men huruvida det är normativt OK, och huruvida det kommer skatteboskapen till gagn? Tillåt mig tvivla.
18 jan | Unregistered Commentergummo
Jag trodde dylika satsningar föll under lagstiftningen om häst mot folkgrupp.

(oj vad dålig den var. och jag som har så många nya läsare. vad ska de tro. lite snodd dessutom:
http://krogshow.blogspot.com/2006/01/onelinern.html )
18 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.