Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Smarta tokerier från Agora | Main | I nyhetsflödet... »
onsdag
jan182006

Tre ting att läsa över en kopp ryskt earl grey

Så kom den inte helt oförutsägbara om kritiken om manlig dominans i vissa Neo-artiklar. Möjligen är källan - Hanne Kjöller på DN - lite otippad. Isobel kommenterar klokt (igen). Pålitlig som ett relä svarar Johan NPer Wirténs säregna utfall om liberalismens skuld. Slutligen: Subjektiv.se har hittat flera konstigheter i hur Nationalencyklopedins Junior-version definierar olika politiska begrepp.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vore intressant att höra din syn på medborgarlön:

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,764828,00.html
19 jan | Unregistered CommenterPatrik
Vore det orättvist att spekulera i huruvida Kjöller är sur för att hon inte själv nämns bland borgerlighetens intellektuella spjutspetsar?

Finns du själv med i artikeln, Andreas? Eller är du för obildad?
19 jan | Unregistered CommenterMartin
Jag slogs av tanken, men så kan det väl inte vara? Du får dock gärna spekulera i det, liksom orsakerna till att jag inte är med.

Patrik, medborgarlön är helkul fråga. Ha tålamod.
19 jan | Unregistered Commenterbergh
Mmm... Min spontana gissning är att du och Kjöller utelämnats av samma skäl. Vill minnas att hon har en bakgrund som sjuksköterska. Och som du själv konstaterat uppfyller du inte heller de klassbaserade attribut utifrån vilken det bildade borgerskapet definierar sig självt.

För din del är dock lösningen enkel. Konsumera fler conspicuous goods så ska du se att det lossnar så småningom. Nästa gång du kommer till London blir det inget KFC utan operabesök och rävjakt.
20 jan | Unregistered CommenterMartin
Jag har inget emot den nya "intellektuella borgerligheten" och första numret av NEO tycker jag var riktigt bra. Men om jag måste välja så föredrar jag enkla och praktiska sanningssägare som Kjöller. Hon vet vad hon snackar om och är inte rädd för att säga det. Ibland får jag känslan av att en del skribenter med "högre status" är mer intresserade av just denna status än att förändra vårt samhälle.
22 jan | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.