Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Följ kvällspressens väg utför | Main | Tre ting att läsa över en kopp ryskt earl grey »
torsdag
jan192006

Smarta tokerier från Agora

Kom nyss från detta Agora-seminarium, som var en väldigt blandad kompott. I deras nya och huvudsakligen seriösa debattbok, Den tredje arbetslinjen, släpper de fram en heltokig argumentation för medborgarlön. Författaren, Jan Otto Andersson, valde själv att från talarstolen läsa högt ur boken:

 I det postfordistiska kommunikations- informations- och tjänstesamhället behövs det nya regler. [...] Det finns redan övernog av konsumtionsvaror, information och kommunikationsmöjligheter. Däremot tycks vi ha ont om tid för personlig omvårdnad, fostran och gemenskap. Det vore därför oekonomiskt att öka antalet jobb inom varuframställningen eller förvaltningen. (sid. 200-201)

Jag förbryllas. Inte över vad som är ett "övernog av konsumtionsvaror", ej heller över att en docent i nationalekonomi kan uttrycka sig så här. Men varför väljer Agora och bokredaktör Jonas Olofsson att publicera dylika stollerier i en bok med i övrigt seriösa figurer som Jonas Agell, Lennart Schön och Åsa Löfström?

Ett spekulativt svar är följande: För att Agora ska kunna fortsätta att vara en ganska fritänkande vänsterthinktank, är det viktigt att fotfolket inte surnar till över högervridning eller liknande. Därför tar man med ett sånt här kapitel i boken och låtsas att det är på riktigt. Smart.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Haha,,,jag tror att i närhistorien 1800 och framåt har många tänkt o sagt: Nu har vi allt, förstår i pincip allt, nu kan vi slå oss tillro. Några jobbar lite vi andra lever på detta, ja, så ska vi hade, gullit!
Vilken praktrova! Vi vet ju inte ens vem det är som sitter mitt i våra skallar OCH TITTAR UT!
vi vet inte varför vi måste sova! vi vet i princip ingenting, men det verkar somliga inte ha greppat.
Japp!
P dubbelv
19 jan | Unregistered Commenterpeter w
Det förbryllande är ju varför det skulle vara vänster. Arbetarrörelsen och dess partier har energiskt avvisat den medborgarlönstanke som förs fram av Andersson, medan den väckt entusiasm hos borgerlighetens vänsterflank, alltså miljöpartiet, diverse anhängare av allmän förvirring, samt centerpartiet.

Men du kanske snarare är upprörd över att själva argumentationen inte är tillräckligt gångbar i borgerliga kretsar? Synd på en så bra idé, med kvinnor tillbaka till hemmen mm., typ?
20 jan | Unregistered CommenterAli Esbati
Alltsa, egentligen ar inte idén sa tokig: Ge alla 4000 i manaden oavsett om de studerar, jobbar eller ar arbetslösa. Eller, jag vet, ha en deductible pa 4000 i manaden pa alla som arbetar, och sank a-kassan resp. socialbidragen och allt annat ocksa till 4000, så når vi samma effekt!

Heja vänstern!

BTW: Jag ar alltid misstanktsam mot forskare som skriver saker som "Jag har skrivit två böcker 188 vetenskapliga artiklar och en stor mängd tidningsartiklar...", när man aldrig ens har hort talat om det. Det ar formodligen inte 188 econometrica vi talar om. Mer journal of wasting your time, antar jag.

Ali Esbati? Fan ocksa. Jag har ju slutat läsa hans blogg for att den ar extremt forvirrad och paranoid. Och så kommer han hit!
20 jan | Unregistered Commenterpontus
Ali: Det svåra med dig är att du ofta antyder att jag har andra åsikter än jag har. (En arbetsskada från tiden som UV-ordförande kanske?)

Men jag känner mig generös: Bortsett från slängen om att jag vill ha kvinnan tillbaka vid spisen, har du en poäng.
20 jan | Unregistered Commenterbergh
Ali: kan "arbetarrörelsen" avvisa tankar? Jag förstår att "dess" partier kan avvisa dem, men hur "rörelsen" kan avvisa tankar framstår för mig som lite svårt.

Dessutom kan du väl inte på allvar hävda att vänstermänniskor generellt sett är emot medborgarlön? Kolla igenom exempelvis Per Jansons avhandling "Den huvudlösa idén", eller gå på ett valfritt seminarium om medborgarlön, så lär du nog se en och annan del av "rörelsen" vara på plats och anamma tanken. Om nu så strukturellt definierade begrepp som "rörelser" kan anamma och avvisa idéer (eftersom jag i min naivitet trodde att bara individer och organisationer hade förmågan att agera som subjekt).
20 jan | Unregistered Commentergummo
Jag skulle vilja säga att den så kallade arbetarrörelsen har ett generellt problem när det gäller just arbetets definition. Man har kämpat länge (och ur detta perspektivet också väldigt framgångsrikt) för att förändra arbetarens situation, stärkt hans rättigheter gentemot arbetsgivare etc. Men man har fokuserat så mycket på arbetaren att man har tappat bort arbetets värde - därav förslag på medborgarlön, därav skillnaden i perspektiv på bidragsnivåer osv.

Liberalernas arbetsdefinition är glasklar: man producerar värden för sig själv och inget annat, "det ska löna sig att arbeta"-tugget har en tydlig poäng i sammanhanget, äganderätten är förknippad med detta likaså.

Den socialistiska rörelsen har förlorat den gamla hederliga pliktmoralen, delvis på grund av att individualism faktiskt har större möjlighet att överleva i våra moderna samhällen, delvis på grund av Luthers "avskaffande", men också av egen förskyllan... För även om det inte är den egentliga avsikten, långt ifrån, så urholkar tal om medborgarlön, arbetstidsförkortning och allt annat själva arbetets värde.

Arbetaren har alltså uppvärderats, medan arbetet har nedvärderats av samma åtgärder. Detta är en svårlöst paradox, en verklig utmaning för den moderna arbetarrörelsen.
20 jan | Unregistered CommenterMarcus
Bra skrivet Marcus!
20 jan | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.