Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« I nyhetsflödet... | Main | Har klyftan mellan rika och fattiga i världen ökat? »
tisdag
jan172006

Krumbukter och komik om trängselavgifterna

Debatten om trängselavgifter i Stockholm är avslöjande. Vanligtvis sunda förespråkare av marknadsmekanismer presenterar nu idel underliga argument.

Principfrågan är enkel. Det handlar om att med hjälp av prismekanismen åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. Differentierade vägavgifter är knappast konstigare än att tennisbanor är billigare på förmiddagen när de flesta jobbar, eller lågtrafiktaxor i kollektivtrafiken.

Den klantiga upphandlingen och den höga initialkostnaden är såklart beklaglig - men strikt sett är den en så kallad sunk cost: Vi får ju inte tillbaks dessa pengar om vi röstar nej.

Kritiken mot betalningssystemet och de underliga påminnelseavgifterna är berättigad - men detta kan ju rättas till förutsatt att systemet behålls.

Peter Wolodarski på DN har säkerligen förstått sunk cost-argumentet. Ändå gör han en helt obegriplig sväng i sin argumentation. Kursändringen hos DNs ledarredaktion påminner om när Svenskans dito för några år sedan gjorde helt om i sin syn på Sverige och euron.

Och vad ska man säga om förre MUF-ordföranden Thomas Idergards argumentation: "Trängseln ger nerv åt storstaden"? 

För mig är det alldeles uppenbart att de som kommit på, eller stöder, trängselskatten inte har fattat att trängsel är storstadens själva raison d"être, dess livsnerv. Trängsel uppstår när många människor vill något, har ambitioner, möts, gör affärer och uträttar saker på en liten men attraktiv yta, där det finns många andra som vill och gör samma sak. Trängsel i storstaden är ett tecken på rörlighet, och rörlighet är ett tecken på utveckling och framåtskridande.

Han måste vara ironisk. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (22)

Hahaha! Vilket underbart resonemang.

Ja haller helt med dig i fragan. En stor mangd manniskor, som av principer borde vara for trangselavgifterna, ar emot dem.

Jag tror att det beror pa att det ar ett forslag ifran vanstern. Det ar i sa fall ratt skamligt.
17 jan | Unregistered Commenterpontus
Det skall vara en svensk till att påstå att statliga vägar med statliga avgifter är marknadsekonomiska.

För det första finns det redan många skatter bekostandes bilism som enligt löften skall användas till just infrastruktursatsningar för bilism.

För det andra läggs trängselavgifter ovanpå alla dessa sedan tidigare existerande skatter.

Det är en sak som en väg byggs och endast finansieras med avgifter från dem som senare åker på vägen. Det är en helt annan att konfiskera bilisters pengar, motivera detta genom att pengarna skall användas till förmån för dessa bilister, och sedan skapa ytterliggare en avgift.

Det är en i sig sund tanke att dem som brukar en vara eller tjänst också är dem som skall bekosta denna. Men då får man se till att ta bort alla andra skatter på bilism först...

Återigen, det är bara i landet lagom som folk tror att statligt drivna projekt är marknadsekonomiska...
Ännu roligare blir det när man inser att det var moderaterna som någon gång på det sena 70-talet först lanserade ett förslag om trängselavgifter i Stockholm. Jag tror således på dig, Pontus: Att det är vänsterns idé den här gången retar de borgerliga. Icke obetydligt är säkert också att det finns en hel del röster att plocka på att vara kritisk... Valtaktik, helt enkelt.
17 jan | Unregistered CommenterMarcus
"Det är en i sig sund tanke att dem som brukar en vara eller tjänst också är dem som skall bekosta denna. Men då får man se till att ta bort alla andra skatter på bilism först..."

Varfor da?

Ar det fel att muséer ocksa tar en viss entreavgift aven ifall de ar statligt subventionerade? Avgift, men endast vid avsaknat statligt stod. Har jag forstatt principen ratt? Svenskan? Vad skall vi gora med den? Gratis!

Dessutom ar att vara svensk varken nodvandigt eller tillrackligt; Tim Harford haller med mig.
17 jan | Unregistered Commenterpontus
Lästips: "Tid är pengar" av Henrik Jordahl på http://www.svensklinje.com/frame/nr/2004.3/artiklar/sid42.html
ATT: Pontus

Det är självfallet i sig sundare att dem som brukar en tjänst eller produkt är dem som betalar för det än att tvinga andra att också vara med och betala.

Trängselavgifterna har endast inneburit en skattehöjning för Stockholmare då det redan finns statliga avgifter för bilism. Att först ha sjuttielva skatter på bilism (som man motiverar med att de skall bekosta byggandet av vägar likt t.ex. ringleder) och sen införa än fler avgifter är ingenting annat än att öka skattetrycket.

Om staten bygger en väg, museum eller liknande så är det självfallet mindre galet att de finansierar detta genom att ta betalt av dem besöker/nyttjar museet eller vägen än att först konfiskera massa människors pengar, bygga museumet/vägen och sen också införa avgifter.

Men det hela är i sig en överflödig diskussion. Självfallet skall staten varken driva museum eller vägar och genom det konkurrera med privata alternativ.
ATT: Berggren

Återigen. Det är inte marknadsekonomi när staten bygger vägar som Jordahl tycks mena i sin artikel. Det är ganska smaklöst att komma med ett sådant påstående.

Vidare är Jordahls analogi med en liftkö rätt smaklös. Liftkön är del i ett privat skidsystem. Vägarn är bekostade med konfiskerade pengar och drivs av staten.
Vidare har Jordahl fel i att han låter påskina att den mesta bilismen i Stockholm inte är genomfartstrafik - vilket den är.

Dessutom har det redan bevisats att allt politiskt snack om att skatter på bilism skall gå tillbaka till bilister är skitsnack. Det blir bara ytterliggare en inkomst för staten att leka runt med.

En privat driven väg, med avgifter, skulle ha intäkterna gåendes tillbaka till underhåll av vägen i större utsträckning.
Weil skriver: "Återigen. Det är inte marknadsekonomi när staten bygger vägar som Jordahl tycks mena i sin artikel."

Var säger Jordahl detta? Det han säger är att givet existensen av statliga vägar har trängselavgifter potential att bidra till att trafikflödet blir mer likt det som skulle råda på en marknad.

Weil fortsätter: "Vidare är Jordahls analogi med en liftkö rätt smaklös. Liftkön är del i ett privat skidsystem. Vägarn är bekostade med konfiskerade pengar och drivs av staten."

Vad sägs om en analogi med inträde till kommunalt ägda badhus? Jag är för sådana avgifter för att minska trängseln i bassängen.
Jordahl pikar dem som gillar marknadsekonomi för att helt plötsligt inte gilla marknadsmekanismer. Jag menar att om man är för marknadsekonomi så är man inte för statligt ägande och därför bör man inte villa bort sig utan koncentrera sig på att framhålla att staten skall sälja av alla vägar.

Men visst, om staten äger ett badhus så får väl staten ransonera detta badhus bäst staten vill.

Problemet ligger dock återigen i det faktum att staten alls äger ett badhus.

Och om staten drar in skatter och motiverar dessa med att man skall bygga, underhålla och kunna serva medborgare med ett badhus. Och sen lägger på än fler avgifter gör detta ingenting annat än att staten tar in än mer pengar från medborgarna.
Ninja,

Säg att staten hade minskat vägskatter etc. i motsvarande mån så att inbetalt belopp av skattebetalarna hade hållts konstant. Prismekansimen hade då i större utstrackning motsvarat en marknadsekonomi och det hade helt klart lett till en minskning av allmänningens tragedi. Skulle du ha motsatt dig ett sådant forslag? Om inte, så ar det egentligen "skatteokningen" du motsatter dig, och inte biltullarna.

En anekdot: en gang i tiden var jag i Umea. Jag satt pa en scen, lyssnade pa jazzmusik, och fick en fraga. Jag svarade "negativ externalitet". Det var fel. Tino, som också satt pa samma scen, svarade, på utrikiska, "the tragedy of the commons". Det var rätt. Fan också.
17 jan | Unregistered Commenterpontus
ATT: Pontus

Om staten minskat vägskatter i motsvarande mån av insatt belopp från dem som brukar vägarna så hade detta självfallet varit mindre dåligt. Men det faktum att staten över huvud taget äger vägarna och tar ut dessa skatter är fel från första början. Så ja, det jag motsätter mig främst är det ökade skatteuttaget och att en del verkar glömma bort att problemet i botten ligger i att staten ens äger vägar.
Inte för att det egentligen behöver påpekas, men det finns förvisso rätt gott om folk, även liberaler, som defintivt inte tycker att det är ett problem att staten äger vägar, utan att just ägandet av vägar är en av de saker som staten i allra högsta grad bör pyssla med. Den mer libertarianistiska hållningen mot statsägda vägar är principfast, men sannolikt ganska ineffektiv i sin praktik. Det hindrar inte en libertarian, men det hindrar dem som anser att frihet i verkligheten är en optimieringsfråga.
17 jan | Unregistered CommenterMarcus
ATT: Marcus

Det är inte liberalt att mena att staten skall äga vägar. Möjligen socialliberalt. Termer likt libertarian är överflödiga i ett svenskt sammanhang.

Att förespråka frihet må vara svårt och det kan vara helt sant att det inte leder någon vart att propagera för det. Men det gör det inte mindre moraliskt rätt.
Apropå badhus:

Det är ofta kö till akuten, bör den som kan betala en högre avgift få hjälp före andra?
Alternativt ska man kunna köpa sig förtur till populära böcker på biblioteket?

Det konstiga med biltullarna är ju att vi först finansierar någonting gemensamt och sedan ska bara de som har råd få utnyttja det.

Och sedan till dr Bergh; Jag förstår att det vattnas i munnen på en nationalekonom när det finns möjlihet till att få ratta rejält i den ekonomiska styrningen av människors vardag. Men om effektiviteten nu ökar så där super-duper mycket hur kommer det sig då att mer än 7 av 10 företagare är mot det nya, smarta, skattesystemet?
18 jan | Unregistered Commenteraa
"Det konstiga med biltullarna är ju att vi först finansierar någonting gemensamt och sedan ska bara de som har råd få utnyttja det." - ja, man kan ju inte gärna riva upp alla vägar och sedan lägga dem igen för att kunna ta betalt via vägtullar... Se det som att nu har vi åkt ett tag på de vägar vi har byggt för gemensamma pengar, hädanefter får bara de som betalar för det fortsatta underhållet åka på dem.
18 jan | Unregistered CommenterMarcus
aa,

Du har missforstatt problematiken: forst och framst; vagar ar inte som akuten. Vagar ar mer som sjukhuset. Om det var gratis att ga till sjukhuset sa hade det overutnyttjats och skapat trängsel. Det ar darfor som det kostar en mindre avgift (200:- ar det tror jag) att besoka en allmanlakare, och dyrare undersokningar gor endast pa en remiss ifran denne: sjukhustullar hade man kunnat kalla detta. (Motsatter sig Ninja ocksa denna losning med hjalp av samma argument som tidigare?)

Vägarna ar alltsa inte finansierade redan. Forutom naturligt slitat, som asamkas av de som utnyttjar vagarna, sa asamkar varje anvandare en kostnad pa sina medtrafikanter i form av trangsel. Det ar denna kostnad som politikerna i stockholm vill att den som skapar kostnaden skall betala. Inte konstigare an pa sjukhuset (dar trangseln visserligen far mer drastiska konsekvenser).

Att 7 av 10 foretagare ar emot system sager nog endast att detta ar borgerliga personer som springer med flocken. Alternativt att vagtullarna ar implementerade pa ett daligt satt (som ganska manga havdar). Allt bra gors nodvandigtvis inte pa ett bra satt.

Om du hade last ngn poang nationalekonomi sa hade du vetat att nationalekonomer vanligtvis hatar "att få ratta rejält i den ekonomiska styrningen av människors vardag". Vi vill helst att marknaden skoter sig sjalv.
18 jan | Unregistered Commenterpontus
Pontus: Finns det en marknad för stater? Hur ser den ut?
18 jan | Unregistered CommenterAnonym
Jag förstår inte frågan. WTO, FN etc. kan man kalla en marknad (ett forum for att skriva kontrakt).
18 jan | Unregistered Commenterpontus
Vad finns det att inte förstå? Jag hatar begreppet marknadsmisslyckanden. Stater är också en produkt på en marknad. Stater kan betraktas som en slags kollektiv vara som någon gång uppstod för att lösa collective action-problem, så någon gång måste det väl ha funnits en marknad för stater? Kanske inte ett brukligt sätt att resonera på, men så är det ju.
18 jan | Unregistered CommenterAnonym
Angående om jag är emot avgifter på sjukhus?

Alltså.. om staten nu lägger på extra avgifter på någonting så ökar det det totala skattetrycket. Men visst, självfallet ser det också till att folk inte överbrukar denna vara eller tjänst.

Men återigen, staten ska varken äga vägar eller sjukhus.
Men om man nu kör ett funktionalistiskt argument (vilket man inte ska), så ska ju stater äga vägar och sjukhus. Det finns en marknad för att stater ska äga vägar och sjukhus eftersom de äger vägar och sjukhus.
18 jan | Unregistered CommenterAnonym

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.