Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Krumbukter och komik om trängselavgifterna | Main | Neo - Ordfront 1-0 »
måndag
jan162006

Har klyftan mellan rika och fattiga i världen ökat?

Även Tinos svar ("Nej.") på rubricerad fråga (nummer 3 i spalten Fråga doktoranden i Neo ) förtjänar att diskuteras. Tino redovisar tre skäl för sitt svar:

1. Den absoluta fattigdomen har minskat.
2. Den relativa ojämlikheten i inkomster har minskat.
3. Medellivslängden i världens fattigaste halva har ökat dubbelt så mycket som i världens rikaste halva.

Punkt 1 är väl strikt sett ingen klyfta. Punkt 3 är skojig och konkret, men måttet medellivslängd har onekligen en bias mot minskade relativa skillnader: det är ju mycket enklare att öka medellivslängden från 60 till 65 än från 80 till 85. Bilden (från budgetpropositionen 1999) nedan illustrerar detta tydligt.

365946-249577-thumbnail.jpg Så till punkt 2, ojämlikheten i hela världen. Punkten är omdebatterad, men förmodligen har Tino rätt. Minskad ojämlikhet tycks dock hänga på följande:

 

* Inkomster köpkraftskorrigeras med PPP
* Kina inkluderas
* Det som mäts är ojämlikhet mellan länder, inte inom länder.

 Många invänder mot resultatet, och påpekar att det faller om man köpkraftskorrigerar på ett annat sätt (eller inte alls...), om man exkluderar Kina (varför man nu skulle det), eller bara tittar på ojämlikheten inom länder (vilket det KAN finnas bra argument för - se nedan).
365946-249609-thumbnail.jpg
Bilden till höger visar Ginikoefficienten mellan länder 1950-2000 med och utan Kina, och är tagen från denna sidaUC Atlas of global economy. Sidan innehåller en informativ diskussion om vilka invändningar som görs mot påståendet att världsojämlikheten minskar.

Nåväl, i AER-artikeln (för dyr att länka till) som Tino refererar till, görs poängen att man bör ta hänsyn både till inkomster och till livslängd. Resultat: minskade klyftor (dock kan noteras att AIDS i Afrika gjorde att livslängdsojämlikheten faktiskt ökade något under 90-talet).

Artikeln är fin. Men den som vill kan fortfarande att invända att klyftor mellan rika och fattiga bör mätas relativt dem folk tenderar jämföra sig med, och att ojämlikhet inom länder därför är ett bättre mått.

Om den, eller någon annan invändning, är tillräckligt bra för motivera svaret 'tveksamt' snarare än 'nej' på huvudfrågan, kan ju var och en ta ställning till på egen hand.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Hur vore det om herr Bergh också tog ställning? ;-D
Hur vore det om frågan Tino besvarade kunde skrivas ut?

Idag är jag pa ett mycket generost humör. Därfor skall ni alla fa ta del av den artikel som jag tycker ar absolut bast inom omradet (och som alla bör läsa; den är nastan helt oteknisk)

http://www.nber.org/papers/W11066

Aven en "comment" fran Sala-i-martin ar trevlig

http://www.nber.org/books/glob-pov/sala-i-martin10-26-04comment.pdf

enjoy!
17 jan | Unregistered Commenterpontus
Var femte människa bor i Kina. Det bor fler i Kina än i hela Afrika. Att som vänsteraktivister vill ta bort Kina är lika rimligt att ta bort Afrika från världsfattigdomen.

Notera förresten paradoxen, att skillnaden mellan och inom länder blivit större (detta är utan livslängd) men att globala gini har minskat.

Att levnadsår är lättare att höja är ej något svar. Det människor bryr sig om är inte hur tekniskt eller ekonomisk svårt det var att höja deras nivå, utan om hur bra de har det. Eller? Rimligare vore faktiskt att ökning i levnadsår är mer värd i början än i slutet. Dvs. att gå från 40-60 är mer värd än 60-80. Varför är det en ”bias”, mer än att det borde vara en bias att fattigare länder växer snabbare än rika?

Jag kan förresten undra varför man överhuvudtaget ska prata om klyftan i världen om nu folk bara jämför sig inom sina egna länder…

17 jan | Unregistered CommenterTino
Jag ber om ursäkt om jag var otydlig, frågan är alltså den som står i rubriken. Tack för WP-tipsen!
17 jan | Registered Commenterbergh
Oops ;)
17 jan | Unregistered Commenterpontus
Tino: Det är glädjande att Kinas fattiga blir allt färre och att klyftorna därmed minskar i världen. Men det förändrar ju inte det faktum att fattigdomen, absolut och relativt, ökar i Afrika söder om Sahara, liksom i Centralasien, eller att utvecklingen står i princip still i Latinamerika.

Att exkludera Kina är ren gapvänsterretorik om man talar om klyftorna i hela världen, där har du givetvis rätt. Men att enbart tala om att klyftorna i hela världen minskar kan väl beskyllas för det motsatta?
17 jan | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.