Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nu får Crazy Horse skärpa sig. | Main | Funderingar från Umeå »
lördag
jan282006

Valtips: s sitter kvar.

Dags att fixera min gissning rörande valutgången i september, genom att offentliggöra resonemanget. Så här tänker jag:

1. De borgerliga toppar alltid för tidigt.
2. Socialdemokraterna valmaskineri brukar ge bra utdelning i spurten.
3. Ekonomin är inte på väg utför som den var 1991 - i sommar kommer s sannolikt att meddela att de uppnått målet om 4 procents arbetslöshet (mer om detta här).

Den senaste Temo-prognosen försöker beakta punkt 1 och 2 ovan och spår ändå en knapp borgerlig seger:

I genomsnitt har det borgerliga blocket backat 2,6 procentenheter från januari till valet, medan "vänsterblocket" ökat 1,9. En omräkning utifrån detta av dagens DN/Temo-mätning skulle ge en knapp borgerlig valseger med 48,3-47,2.

Mitt tips är alltså att punkt tre kommer att tippa över denna prognos till en s-seger. Bland min analyserande vänkrets är jag ganska ensam om denna uppfattning. Men de analyserar med fel kroppsdel.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Är arbetslös själv, i veckan blev jag kommenderad till AF för en tillställning där företag som söker folk skulle presentera sig.

1. det var ENBART statliga arbetsgivare.
2. det gällde vikariat, hehe, 10 månaders vikariat. ähum...vad sker om 9månader tro?

kanske lika bra att ge upp, vem kan mäta sig med denna maktly(S)tnad?
28 jan | Unregistered Commentervomatron
Andreas Berghs prediktion angående valutgången är intressant, men egentligen inte, av lätt insedda skäl,mer lödig än en ordinär opinionsundersökning. Var det inte Harold Wilson som påpekade att en vecka i politiken är en evighet? Jakten på medianväljaren kommer att fortgå under hela valrörelsen och opinionen kommer att jämnas ut allt eftersom kampanjerna fortskrider. Parlamentsvalet i Kanada och presidentvalet i Finland visar att den som ligger i opinionsunderläge lockar osäkra väljare ända tills valdagen närmar sig och icke-kalkylerade faktorer avgör - framtoning, blundrar i medier och annat.Dessutom är det regel att någon händelse inträffar när själva valrörelsens dynamik inträder - Westerberg-effekt, Alf-effekt eller annat. Att sia om valets utgång blir därför lika vanskligt som att sia om vilket väder som råder när vi traskar iväg till vallokalerna den 17 september!
Jag tror att det är för tidigt att säga än vad som kommer att hända men en sak är säker, punkt 1 är en myt. De borgerliga har inte toppat. Om man studerar opinionsmätningarna närmare ser man att

i) Andelen osäkra väljare ökat från "normala" 10% till 20%.
ii) De borgerliga väljarna som andel av befolkningen har varit i stort sett konstant runt 40% sedan 1998.
iii) Andelen vänsterväljare - som andel av befolkningen - har minskat från närmare 50% 2002 till dryga 35% idag.

Detta säger oss att alliansen ännu inte stulit några väljare och att det finns en stor mängd missnöjda sossar. Valresultatet hänger på vad dessa osäkra sossar väljer att göra. Som jag ser det finns fyra alternativ:

- De biter ihop och röstar på (s)
- De ligger på soffan
- De röstar på alliansen
- De röstar på junilistan

Det första alternativet ger vänsterseger, de övriga ger högerseger. Mitt stalltips är det fjärde alternativet, m.a.o. högerseger med junilistan som vågmästare.
29 jan | Unregistered CommenterHillblom
Hear hear. Såssarna plockar det här, om än knappt. Får jag som jag vill åker centern och KD ur ocskå, men det lär väl aldrig ske.
30 jan | Unregistered Commentergummo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.