Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Globaliseringsdebatten här och i USA | Main | Nu får Crazy Horse skärpa sig. »
måndag
jan302006

Hyss, ovanor och egenheter

Bloggutmaning - lustig företeelse. Nu tycker Jonas jag ska lista hyss, ovanor och egenheter. Jag väljer egenheter, det känns som min komparativa fördel av dessa tre.

1. Jag bloggar. Det är helskumt. Fråga min lillasyster.

2. Jag bloggar ogärna om mitt eget vardagsliv, en egenhet i jämförelse med många andra bloggar.

3. Jag läser gärna andra som bloggar personligt. Detta är dock knappast en egenhet, och påpekas mest för att föregående punkt inte ska tolkas som ett påhopp.

4. Okej - här kommer ett hyss: Ibland ignorerar jag bloggutmaningar. Men Jonas vill jag ju hålla mig väl med, annars kanske han stryper tillförseln av signerade kort på Morgan Johansson. :-)

5.  Det händer att jag dinerar på Vita Italiana med ett NBER-working paper som enda sällskap. Dylika hyss gör valda delar av vänkretsen orolig för mig, men det är helt opåkallat.

 Nu bollar jag vidare till Miriam.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Min diagnos baserat på ovanstående information: ditt beteende ligger i gränslandet mellan kufiskt och excentriskt. Ingen anledning till oro, således.
Aisbett pappret är faktiskt lite av en favorit för mig också. Skumt.

Det märkliga är att folk inte verkar känna till det alls.
30 jan | Unregistered Commenterpontus
Nä Pontus, det är inte skumt, ty det är ju du som tipsat mig om det :-)
30 jan | Unregistered Commenterbergh
ah. det förklarar. Hade helt glömt bort.

Korkat av mig. Nu kommer du ju se hur mycket jag har saxat därifrån för den där rapporten. ;)
31 jan | Unregistered Commenterpontus
På tal om NBER-working papers kan jag rekommendera följande:
http://www.nber.org/papers/w7300

Hittade det via en länk på Marginal Revolution och är ett försvar för nationalekonomers benägenhet att ge sig in på andra samhällvetenskapers områden.
1 feb | Unregistered CommenterJohan
Jonas, jag tackar för diagnosen. Kan dock inte pusta ut, ty jag idkade viss själv cencur när jag gjorde listan.

Pontus, det är lugnt, det finns värre källor att saxa ur...

Johan - du gör min dag, vem faller inte för ett papper där abstract börjar "Economics is not only a social science, it is a genuine science". Kvällen är räddad!
2 feb | Unregistered Commenterbergh
Printade precis ut artikeln. Tack Johan.

Chauvinism kan vi väl aldrig få för mycket utav?
2 feb | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.