Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« 7 funderingar kring statsvetarmötet i Karlstad | Main | Har Maria Borelius inte råd med vit hemhjälp? »
onsdag
okt112006

Två talande pudlar

Som Isobel så klokt noterar: Både Tobias Billström och Cecilia Stegö kommer från en politisk kultur där man av ideologisk övertygelse vägrar betala TV-licens. Nyliberal civil olydnad skulle man kunna säga, av ungefär samma slag som Frihetsfrontaren Christian Gergils svartklubb.

Det mest anmärkningsvärda är väl att denna ideologiska övertygelse nu kastats överbord genom ursäkter, bortförklaringar om slarv och dylikt pudelmakande.

Varför gör de så? För att få vara ministrar med politisk makt, antar jag. När ideologi och verklighet kolliderar, vinner oftast verkligheten.

Vad de skulle ha sagt? Johan har nog komparativ fördel i att brandtala för nyliberal civil olydnad... 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Chalk up another one under the office seeking column.
12 okt | Unregistered Commenterdr
Tricket med civil olydnad är väl att man gör det öppet och tar sitt straff - inte att man smyger med det i 16 år och skrattar bakom ryggen på alla "dumskallar" som inte gör likadant...
12 okt | Unregistered CommenterMarcus
Det finns en annan tänkbar förklaring till deras beteende: att nyliberalism inte så mycket är en ideologi som man bekänner sig till på rationella grunder, som en konstruktion man tar till för att rättfärdiga den egna girigheten. Jag aldrig träffat så många giriga och direkt ondskefulla människor som när jag var på en muf-fest för ett par år sedan. Och det säger jag som röstare på centerpartiet i senaste valet (är således ej supervänster).

10% av nyliberalerna är ideologiskt övertygade människor som själv inte tjänar på en nyliberal politik. De kan jag känna en viss respekt för, även om de har hopplöst fel i sina åsikter.

Övriga 90% föddes med guldsked i mun och vill ha mer och mer och mer och står inte ut med att behöva hjälpa de som föddes utan privilegier. Till denna kategorin tror jag att ovan nämnda ministrar tillhör. Anledningen till att de inte brister ut i ett nyliberalt försvarstal för sina handlingar är för att de själva innerst inne vet att det handlar om girighet, och inte om ideologiska principer.
12 okt | Unregistered CommenterJoachim
Om det är nyliberal civil olydnad, så är väl "nyliberal civil olydnad" mer "omoget beteende av jättebebisar". Som Marcus redan påpekat brukar verklig civil olydnad se lite annorlunda ut.

Att de dessutom hanterat situation politiskt på ett mycket dåligt sätt gör att de satt sig själva i mycket större klister än vad som nog var nödvändigt.

Det hela är ju lite synd, jag hoppas fortfarande att vi har en kulturminister som vågar röja upp i bidragsträsket bland kulturarbetare, som kräver så "speciella omständigheter" som de fina kulturskribenterna på DN säger (d v s, det finns inte tillräcklig betalningsvilja för deras arbete, men vi fina människor vill konsumera det ändå, så låt alla andra subventionera det).
12 okt | Unregistered CommenterMikael
Kalla det vad man vill men faktum är att om en stor andel människor skulle sluta betala tv-licensen skulle också systemet braka samman, QED.
Att betala tv-lincensen är inget kort av stövelslickeri och borde föraktas av alla höger om Pol Pot.
12 okt | Unregistered CommenterAlex
Joachim, din bild av nyliberaler stämmer inte. Den som är mån om karriären kallar sig inte nyliberal idag. Besök ett av Frihetsfrontens seminarier och du får en annan bild.

Sakfrågor är du välkommen att debattera på forum.liberaldebatt.com.
Alex: Jag betalar tv-avgift (det heter inte ens tv-licens längre vad jag förstår - till Johan Norbergs förtret) för att den enda tv/radio värd att betala för är den som då och då produceras av svt/sr. Jag uppfattar det således inte alls som stövelslickeri. Däremot görs alldeles för mycket trams för mina pengar, programmen borde vara smalare och hela klabbet skattefinansierat - mångfalden är motivet. Så lyder min ståndpunkt, ifall någon efterfrågade den.

Första delen av din kommentar är dock intressant. Om jag tolkar den rätt menar du att underlåtenheten att betala tv-avgift visst är ett försök att påverka samhället, eftersom underlåtenhet från tillräckligt många skulle omstörta hela systemet. Det är alltså inte enbart ett egenintresse, onåbart för den osynliga handen.

Spännande tanke, dock svår att göra till princip eftersom det alltid uppstår gränsdragningsproblem - vilka ideal för att i det dolda omstörta samhällssystem är acceptabla och vilka är det inte?
13 okt | Unregistered CommenterMarcus
Jag har för övrigt preciserat hur öppenhet och villighet att ta sitt straff gör civil olydnad till ett lagbrott som likafullt kan och bör accepteras inom demokratins ramar, om någon är intresserad av fördjupning.

http://geossettval.blogg.se/161006090613_igen_civil_olydnad_r_inte_ideolo.html

Men till Berghs fråga om vad vi ska kalla "lagbrott med ideologiskt motiverade ursäkter"... Svaret är alltid kontextbundet, det finns inget neutralt allmängiltigt begrepp:

Råder det förbud mot exempelvis att sälja kaffe till judar, och man gör det ändå, är det en hedervärd protesthandling, som likafullt är demokratisk (eftersom förbudet är odemokratiskt) även om man gör den i smyg. Civil olydnad är det dock per definition inte. Är det förbjudet att diskriminera judar och man gör det ändå, av ideologisk övertygelse, så är det både förkastligt och odemokratiskt, och fortfarande inte civil olydnad.

Civil olydnad är ett begrepp som behövs i definitionen av vad demokrati är, så jag tycker att det är viktigt att vi inte börjar urholka det...
16 okt | Unregistered CommenterMarcus
> (eftersom förbudet är odemokratiskt)

Hur vet du det? Eller är du en av de där som använder "demokratiskt" som synonym till "bra"?
Det är odemokratiskt eftersom det strider mot grundläggande demokratiska principer som minoritetsskydd och allas likhet inför lagen. Eller är du en sådan där som använder "demokratisk" som synonym till "majoritetsbeslut"?
16 okt | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.