Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Calmfors hos Lejonen | Main | Om kön och skandaler »
torsdag
okt192006

Mer spinn - och en hemlighet - om välfärdsstater och ekonomisk frihet

Mitt papper om välfärdsstater och ekonomisk frihet får bra spinn för tillfället: Johan R hittade ett omnämnande på Scientific Americans blog med anledning av en intressant artikel av Jeffrey Sachs.

Det är dags att avslöja en liten detalj: När jag och den gode Karlsson försökte styrka teorin med lite ekonometriska körningar, gick det så där. Vissa blev snygga, de flesta blev obegripliga. Vi enades om att det var mätfel. Eller att tidsserien var för kort - institutionella reformer tar tid för att verka.

Lärdom: Testa aldrig en bra teori mot data :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Äsch, Bergh har länkat fel till Scientific Americans blog. Här: http://blog.sciam.com/index.php?title=amplifying_on_jeff_sachs&more=1&c=1&tb=1&pb=1
Hur som helst, grattis till spinnet!
19 okt | Unregistered CommenterJörgen
Är detta en friskrivning vilket är så inne nu. Ungefär: Nja det där med underbyggt av data, det har jag ju redan erkänt att det saknades... hmm lite TV-licens/skattefuskvibbar över det hela. ;-)

Näe, långsökta gliringar åt sidan. Bra att du träder fram och avslöjar! Fakta omkring teorin är alltid positivt; även fakta som att teorin inte är testad mot data eller att data inte i nuläget stöder teorin.

När man ska värdera det man läser underlättas det ju av sanningsenliga bakgrundsfakta. :-)
Så snart foten har trampat amerikansk mark ett tag kommer insikten; Sverige (och dess grannar) har ju lyckats med något i klass med fantastiskt. Debatten här går i ett lite annat tonläge än den i Sverige där man nästan skäms över de höga skattesatserna som verkar förstöra incitament lite här och var i ekonomin.
20 okt | Unregistered CommenterMaria
Ni måste emellertid lyssna på Dan Johansson och Nils Karlson, Maria, stjärnforskare på Ratio, som menar att Sverige har gjort mycket bra men det RÄCKER INTE. Vi måste avskaffa kapitalskatter och arbetsgivaravgifter och hela jävla staten, först då lyfter det på riktigt. Eller hur Andreas?
20 okt | Unregistered CommenterHans
Om teorin ar bra och dom empiriska resultaten inte ser sa bra ut, ar formodligen fel pa datan. Inget att skammas over! Jag tror mer pa en bra teori an pa en koefficient med tre stjarnon. Med teori menar jag sa klart teori och inte dalig journalistik (ie 95% av statsvetenskap).
24 okt | Unregistered CommenterDR
Hans, "Hela jävla staten" behöver man inte avskaffa, inte ens om man frågar Nils och Dan :-)

DR - jag tror data kommer att stödja teorin om de bara får lite tid på sig. Hoppas jag.
25 okt | Unregistered Commenterbergh
Som nan sa en gang: "If you torture data long enough, it will confess."
25 okt | Unregistered CommenterDR

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.