Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer spinn - och en hemlighet - om välfärdsstater och ekonomisk frihet | Main | Mer socialdemokratisk eftervalsdebatt »
tisdag
okt172006

Om kön och skandaler

Inget ont som inte har något gott med sig: Tack vare svenska journalisters heroiska insatser har vi nu ett ganska stort antal fall av politikerskandaler att analysera. Och det börjar bli svårt att ignorera könsaspekten i vem som kommer undan med vad.

Niklas Ekdal i DN ger en del exempel:

Sist och slutligen kommer man inte runt detta med könet. Mona Sahlin, Laila Freivalds (lägenheten), Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò har grillats hårdare än manliga politiker i motsvarande situation.

Notera hur snabbt Tobias Billström och Andreas Carlgren gled av kroken. Under Sahlin-affären hette den manliga spegelbilden Per Unckel, som åkte för mycket taxi, men vem kommer ihåg det?

För tydlighets skull: Tobias Billström har erkänt obetald TV-licens samt att han använt sitt riksdagskort för privata inköp. Jämför med ståhejet kring Cecilia Stegö och Maria Borelius - eller Mona Sahlin.

Naturligtvis finns det fler exempel:

Thomas Bodström: Rökt hasch, svart hemhjälp.

Anders Borg: Hans rökande verkar bara stärka hans redan coola image. Svart städhjälp har han också haft, i nivå verkar den vara jämförbar med med Gudrun Schymans dito.

Bo Ringholm: var ordförande i en skattefuskande idrottsklubb. Beaktat att Bo blev finansminister fick den skandalen minimala proportioner.

Lars Tobisson Anders Björck: Snodde en pistol han fått som försvarsminister till sin privata samling.

Fler exempel kan nog vaskas fram. Men samtliga ovan nämnda fyra herrar kom ganska lindrigt undan, jämfört med Mona, Cecilia och Maria. Vissa av herrarna var dessutom inkompetenta som ministrar, medan Maria och Cecilia aldrig fick chansen att visa vad de kunde.

OBS: Jag menar nu inte alla ovan borde avgått, eller att alla borde fått sitta kvar.

Däremot tror jag att vissa nu för första gången börjar fundera på om det finns en könsaspekt i vem som kommer undan med vad. Till dem hör nog Cecilia Stegö och Maria Borelius.

i?

Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (24)

En annan jämförelse är i fps spionskandal. LUFs vice ordförande blir grillad och pressad i flera tidningar. Ordföranden däremot ignoreras helt och kommer undan med att göra ett uttalande. Inga poäng för att gissa vem som har vilket kön. ;)

Och det här beror nog på könsroller. Framåt killar med makt *skall* vara lite tuffa och cheeky och ta risker och fiffla lite. Det ingår i rollen. Tjejer skall över huvudtaget inte vara framåt.
Man måste nog titta mer i detalj på hur varje person hanterat sitt misstag och framför allt hur media har hanterats innan man kan dra några sådana här slutsatser.
18 okt | Unregistered CommenterFredrik
Jag tror själv inte att det har så mycket med medias behandling i sig av personerna ifråga, som med hur de enskilda personerna hanterar media och vilken uppbackning de får av de runtomkring. Naturligtvis har också det med könsroller att göra.

Alla socialt konstruerade roller eller grupper innehåller oerhört starka element av inkludering-exkludering - det är ju själva definitionen av en socialt konstruerad grupp. Man inkluderar "sin egen sort" och exkluderar "de andra". Uppbackningen för de kvinnliga snedstegarna är tydligt mycket sämre än för manliga dito, eftersom de tongivande potentiella uppbackarna helt enkelt oftast är män.
18 okt | Unregistered CommenterMarcus
Är detta seriöst?

Hur kan jämförs Billströms "tremånadersmisstag", med Stöges 16 år? Hur många skandaler kan man räkna upp som bara runnit av Gudrun Schyman? Hur kommer det sig att det finns 10 gånger mer skandaler om män än om kvinnor, trots att det varit "varannan damernas"? Pga att kvinnor är bättre människor? Eller detta kanske också är en "struktur".

Är inte detta att göra det enkelt för sig?

Jag håller nog med signaturen Fredrik: "Man måste nog titta mer i detalj på hur varje person hanterat sitt misstag och framför allt hur media har hanterats innan man kan dra några sådana här slutsatser."
18 okt | Unregistered Commenterpontus
Vad menar du med Billströms "tremånadersmisstag"? Har jag fattat fel eller var det inte under tio år som han struntade i att betala avgiften, fram till dess att det började osa... Det tycker jag är jämförbart.
18 okt | Unregistered CommenterMarcus
Nä, jag menar inte att nivån på alla nämnda skandaler är densamma, eller ens ungefär densamma.

och innan jag funderar på "Hur kommer det sig att det finns 10 gånger mer skandaler om män än om kvinnor, trots att det varit "varannan damernas"?" vill jag veta om det verkligen är så.

min poäng var nämligen att det nu finns så många skandaler att man systematiskt skulle kunna ta sig an frågan om kön spelar roll för vem som kommer undan med vad.

Jag tror att så är fallet - Pontus verkar inte tro det.

Men visst: Kanske är empirin fortfarande så begränsad att vi båda kan behålla våra nollhypoteser. Behagligt ;-)!
18 okt | Registered Commenterbergh
Ett litet instick:

Kanske gick media, medvetet eller omedvetet, speciellt hårt åt Cecilia Stegö just för att hon var ett hot mot deras jobb (presstödet, etc).
Kultursidorna i flera tidningar blev rena ledarsidorna i ett par dagar.
De andra ministerskandalerna har förstorats upp ovanligt mycket pga Stegös fiffel, nu när hon avgått dör allt ut om ett par dagar...
18 okt | Unregistered CommenterSTV
Jag tror inte det handlar så mycket om kön som det handlar om "avvikande karaktärer". De kvinnor du nämner hade alla gemensamma attribut som avvek från normen, vilket iofs tenderar att slå hårdare mot kvinnor (jmf t ex med Borg), något som är svårsmält i den koncensusälskande svenska politiken.

Den värsta av dessa syndare är förstås Borelius - vacker, välutbildad och framgångsrik som hon var. Det finns en medialogik som säger att vi njuter mer när sådana människor faller och förmodligen har den rätt, så janteaktiga som vi är.

Vem tror föresten att Göran Persson har ärliga storbondeplaner snarare än lite klassiska skatteplaneringsambitioner. Väl så illa som Borelius kan man ju tycka.
18 okt | Unregistered Commenterbengt bj
Bengt Bj skriver:
<i>Jag tror inte det handlar så mycket om kön som det handlar om "avvikande karaktärer".</i>

Men är det inte just detta kvinnodiskrimineringen handlar om? Att kvinnor alltid har "avvikande karaktär", eftersom det är den manliga karaktären som är norm.Därmed kan kvinnor alltid avfärdas med att de är just "avvikare", inte håller måttet.
19 okt | Unregistered CommenterKerstin
Lars Tobisson har aldrig varit försvarsminister (eller statsråd öht) - länken för en också mycket riktigt till en bild på Anders Björck.
19 okt | Unregistered Commentercl
doh! fixat. tack!
19 okt | Registered Commenterbergh
Fast Kerstin...

...Det är ingen som har sagt att "kvinnor alltid har 'avvikande karaktär'". Förutom du då.

Markus, riktigt. My mistake.

Bergh, ok, fair enough. Men jag tror fortfarande analysen är missriktad. Speciellt om man inte provar att anta ngn annan position. (Och varför i h-vete verkar människor fullkomligt älska att skylla allt på diskriminering???)
19 okt | Unregistered Commenterpontus
Pontus: Jag tycker att din fråga "Och varför i h-vete verkar människor fullkomligt älska att skylla allt på diskriminering?" är berättigad. Jag tror dock att det delvis är av samma anledning som människor som inte själva drabbas av diskriminering (och därmed indirekt gynnas av den) älskar att förneka att den överhuvudtaget finns.

Det är klart att man hellre skyller på någon annan/något annat för att man aldrig får ett break, när man själv och det egna martyrskapet säkert bör ta på sig en del av skulden. Men det är lika klart att den som hela tiden får break inte gärna vill tro att någon annan faktiskt borde ha fått det istället...
19 okt | Unregistered CommenterMarcus
(eftersom detta är off-topic kommer jag endast skriva ett inlägg inom detta ämne: diskriminering)

Markus, jag tror att du har rätt i sak (in fact, som nationalekonom uppskattar jag naturligtvis din analys som är baserad på personliga incitament). Men, om en människa har incitament att skylla sina personliga tillkortakommanden på ngn form av diskriminering, så har de som är anklagade för att vara de diskriminerande, incitament att förneka existensen av denna diskriminering. Att de gör det bevisar således inte att diskrimineringen finns (ett argument som inte sällan kommer upp i debatten: Om du inte ser strukturen så innebär det att du är en del av den, vilket bevisar dess existens).

Att kunna se utanför sin egna, eller av samhället konstruerade (ha! en struktur!), verklighet, är nödvändigt för en rikigt analys. Så tycker jag inte fallet är idag.

En ytterligare (retorisk kanske) fråga: Varför tittar inte nationalekonomer på diskriminering som en avsaknad av preferensers "completeness" (kan ej den svenska termen)? En sådan analys hade jag helt klart välkommnat och tagit seriöst.
19 okt | Unregistered Commenterpontus
Om jag får spekulera lite så tror jag inte nödvändigtvis att män och kvinnor hanteras olika av media. Däremot tror jag att män och kvinnor vid makten hanterar media olika. Utifrån vad jag har läst om den senaste tidens "skandaler" så upplever jag det som att Billström och Borg hanterat media på ett bättre sätt än Stegö Chiló och Borelius. Där de senare slingrade sig och la fram dåliga bortförklaringar har de tidigare erkänt och lovat bot och bättring.

Har det med könsstrukturer att göra? Ja, om man nu tycker om det ordet, vilket jag inte gör. Det har säkert definitivt att göra med att män har en längre tradition av att sitta vid makten. Möjligen har det också att göra med att media närmar sig makten på ett "manligt" sätt, om nu något sådant existerar.

Mona Sahlin nämndes. Hon har väl å andra sidan överlevt fler skandaler än någon annan? Möjligen i konkurrens med en annan kvinna, Gudrun Schyman. Men såvitt jag minns hanterade dessa två situationerna på samma sätt som Billström och Borg; de erkände och lovade bättring.

Sen kunde de kanske i vissa fall spela "jag är kvinna"-kortet också, men det fungerar nog inte längre.

Är jag begriplig eller svamlar jag bara?
19 okt | Unregistered CommenterJosh
Tack gode Gud att Laila Freivalds fick lämna sin post! Det måste ha varit oerhört pinsamt för Göran Persson att det kom fram att hon beordrat nedstängning av en politisk konkurrents sajter.

Det hade förhoppningsvis inte spelat någon roll om det varit ett annat kön som begick den antidemokratiska handlingen.
19 okt | Unregistered CommenterMartin
Kvinnor och män behandlas olika i stort sett överallt i samhället. Varför skulle inte det slå igenom även här?

Å andra sidan verkar SSU:s ordförande klara sig undan trots fällande dom i tingsrätten (ok, vi har inte sett slutet ännu)...

En hypotetisk fråga (kontrafaktiskt resonemang) till panelen: om det vore män som av någon outgrundlig anledning drabbades av våldtäkt i stället för kvinnor, tror ni då att straffskalorna skulle vara högre än de är idag? Vi förutsätter att männen har samma maktställning som i dagens samhälle... Ja eller nej?

A sugarplum lunker
Vet ej, a sugarplum lunker, men förmodligen inte. De studier som finns säger ju att om kvinnor diskrimineras i arbetslivet så diskriminineras män i domstolarna såtillvida att manliga brottslingar får hårdare straff än kvinnliga och straffen är hårdare för brott begågna mot kvinnor än för samma brott begågna mot män.

Å andra sidan är det förstås mycket tänkbart att väldtäkt är ett specialfall genom att det skulle uppfattas hota manligheten eller någonting.
Pontus, varför skulle diskriminering var speciellt förknippade med incompleteness hos preferenser? Vad är felet med Beckers teori om taste" discrimiantion" eller Arrowsk statistisk diskriminering?

Våra preferenser är säkert inkompletta på alla möjliga sätt men jag förstår inte på vilket sätt det skulle spela större roll för diskrimineringen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden än för diskrimineringen mellan varor på andra marknader.
(nu bryter jag mot min egna regel, men vaffan)

Johan,

Inget fel på taste eller statistical discrimination. Men diskussionen när det kommer till kön (och klass tillochmed; analysen är densamma), är att 'strukturer' gör att kvinnor (underklassen) inte kan se pay-offen av vissa yrkesval. Det faktum att det till 99 procent är män som är CEO:s gör att kvinnor inte ens har det alternativet i huvudet när de gör sitt karriärval. Detta är incompleteness.
20 okt | Unregistered Commenterpontus
Hm... vad är policyimplikationen av ofullständiga preferenser? Statliga informationskampanjer? Skattesubventioner?

Diskriminering behöver varken handla om de diskriminerande eller de diskriminerades preferenser, ifall det finns nätverksexternaliteter. Det kan ju vara så att det bara är lönsamt att anställa utsatt grupp x om y % av de andra arbetsgivarna också gör det (ni vet, social kompetens etc).

Detta är väl för övrigt ett lysande exempel på när välfärdsanalys bör kompletteras med ett rättighetsperspektiv. Även om samtliga inblandade maximerar sin egen nytta alldeles förträffligt, kan det ju lik förbaskat vara så att det är <b>orättvist</b> att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män (etc). Och välfärdsteorem till trots kan det ju vara så att de <b>processer</b> som ger upphov till disrkrimineringen är orättvisa.
20 okt | Unregistered CommenterMartin
Varför är det orättvist att kvinnor får lägre lön? Är det mer orättvist att man får höre lön för att man har en y-kromosom än att man får högre lön för att man har en genuppsättning som gör en intelligent eller socialt kompetent?

Jag tror de flesta skulle svara att det är orättvisare att kvinnor har lägre lön men det är svårt att peka på var den relevanta skillnaden ligger om man inte utgår från att den ena löneskillnaden är effektivmässigt motiverad men inte den andra.

För övrigt så länkade bloggen New Economist till ett provokativt papper på temat könsdiskriminering för ett tag sen, http://pantheon.yale.edu/~guinnane/Burnette
Denna diskussion får mig att tänka på den nya filmen Djävulen bär Prada, i vilken den starka kvinnliga chefen Miranda förtalas friskt, inte minst av män. Detta får hennes assistent att försvara henne och påpeka att män som beter sig som Miranda - med stenhård fokusering på framgång, med känslokyla och med höga krav på medarbetarna - ses som helt normala och rationella affärsmän.
22 okt | Unregistered CommenterNiclas
Med tanke på pensioner för män och kvinnor:
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2005/pres050318.htm

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.