Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nick Bostrom om världen år 2050 | Main | Universitetsavgifter, social snedrekrytering och hur många som läser vidare »
fredag
nov032006

Många lästips inför novemberlovet

1. Den är sluggermässig, bitvis under bältet och gör misstaget att hänvisa till "den stenhårda globala konkurrensen" - men Expressens ledare om Joachim Vogel och SCB är ändå rolig. Dennis kompletterar.

2. Mikael har skrivit mycket bra den senaste tiden, bland annat om nollvisionen. Om målet verkligen är noll döda i trafiken, varför sätter man inte hastighetsgränsen till 30 km/h överallt?

3. Dessutom diskuterar Mikael upp Freakonomics-Levitts ifrågasatta resultat om att aborter minskar brottsligheten, och uppmärksammar att Freakonomics nu har en studyguide. Låt oss hoppas att Tim Harford hänger på, hans bok är nämligen bättre.

4. I senaste (?) Folkvett, skriver Fredrik Stjernberg om granskningen av Eva Lundgrens forskning, och tar vid ungefär där jag slutade för ett bra tag sedan.

5. Petra Östergren om feministers kluvna syn på prostituerade i Arena. Bland det bästa jag läst på mycket länge.

6. Gudmundson har sammanställt det mesta av socialdemokraternas eftervalsdebatt. Själv tänker jag fördjupa mig i denna när den kommit förbi de mest basala härskarteknikerna (missat detta?). Om det någonsin händer.

7. Och så ett farväl till henrik - en av de första bloggar jag kom i kontakt med.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vad betyder satsen "så kan man sammanfatta Vogels forskargärning på DN-debatt"? Tror ledarskribenten att en forskare huvudsakligen utövar sin forskargärning på DN-debatt (troligen sant i Vogels fall, men ändå...)? Eller gäller omdömet enbart Vogels forskargärning på DN-debatt, men ej annorstädes? Konstig grund att bedöma en forskare på, i så fall (men en förbittrad utlandssvensk skulle kunna tillägga att detta kanske är symptomatiskt för forskningsklimatet i Sverige). Eller är skrivningen helt enkelt en uppmaning att på DN-debatt sammanfatta Vogels forskargärning?

Hur som helst tycker jag vi skulle skaka liv i dina hypoteser kring välfärdsstaten och globalisering genom att införa ett eget Vogelskt globaliseringsindex som baserar sig på regressioner med tillväxt som beroende variabel. Vi lär då inte få så stora problem med den statistiska signifikansen och uppenbarligen är det fullt legitimt att utforma ett index på detta sätt.
3 nov | Unregistered CommenterMartin
Precis, index ska konstrueras baklänges utifrån vad man vill att de ska visa. Att jag inte tänkt på det förut...

i övrigt tror jag det är någon form av syftningsfel i ledaren. Men när man inte läser The Guardian dagligen lär man sig att ha överseende med dylikt...
3 nov | Unregistered Commenterbergh
Naj, inte senaste folkvett... dom kommer ut på nätet ett nr efter "tidningen" kommer i brevlådan.
3 nov | Unregistered CommenterMagnus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.