Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Makroprognoser, Gunnar Andrén och Vin&Sprit | Main | Mer om IQ än vad vi kanske vill veta... »
tisdag
nov072006

Krönika om Hem-PC-systemet och rent seeking

Ny krönika, denna gång spys galla över hem-PC-systemet, i bl a Kristianstadsbladet och EskilstunaKuriren.

Tesen: reformen har bisarra resursallokeringskonsekvenser (<-- mustigt ord, eller hur?). Många har mycket kraftigare dator hemma än på jobbet. Men de har bara delvis betalat den själv.

Vad jag inte fick med i krönikan: Regeringens halvmesyr, att förmånsbeskatta HemPCn, kommer att snedvrida resursallokeringen ytterligare, ty förmånsbeskattningen är oberoende av hur dyr datorn är, vilket får branschen att gnugga händerna:

Eftersom förmånsskatten är densamma oavsett vad den anställde i fortsättningen betalar i månadskostnader innebär det att de anställda väljer allt dyrare datorer för att minska följden av skatteeffekten. De billigaste datorerna kan därmed försvinna ur hem-pc-hanteringen.

Hela historien är ett skolboksexempel på rent seeking. Var det kampanjen som gav resultat? 1.78889!imageUploader%252Fc73a0fcb.jpgIlla i så fall:

Många företag har nått framgång genom att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Om de nu lär sig att det lönar sig att skrämmas med helsidesannonser för att bevara politiskt beslutade förmåner, är risken stor att de i framtiden satsar mer på politisk lobbying än på produktutveckling. Då dröjer det inte länge innan krisen är oundviklig.

 Se även diskussionen hos jonas

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

En annan fråga i sammanhanget är om HemPC-reformen spelade någon roll i IT-bubblan. I och med att fler skulle ha datorer byggdes det upp en förväntan på vad de skulle göra för spännande saker med datorerna, och dessa förväntningar var uppenbarligen ganska grova överskattningar. (Bredbandsutbyggnaden kan väl på liknande sätt spela in, men jag har inte så stor koll på när det projektet satte igång.)
8 nov | Unregistered CommenterDennis
Det verkar som att Eskilstunakurirens Jerker Norin försöker sno åt sig äran av din krönika! ;)
8 nov | Unregistered Commenterlinamaria
Onekligen. Men det är nog bara ett layoutfel (jag är inte särskilt konspiratoriskt lagd :-)
9 nov | Unregistered Commenterbergh
Jaha, den här kommentaren är ju lite sen. Men vad gäller tillgång till datorer är det ett ämne som snarare borde disktueras i samband med studenter än löntagare. Många utbildningar kräver i praktiken tillgång till egen dator och bredbandsuppkoppling i hemmet. Det är en stor investering för den som heltidsstuderar och inte har tid att arbeta. Det väl känt att studenter har mindre inkomster nu än tidigare, men det nämns aldrig att kostnaderna ökat väsentligt för att kraven på utrustning är högre nu. Vad gör det för snedrekryteringen osv?
12 dec | Unregistered CommenterAnnika

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.