Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad pysslar Skandiabanken med? | Main | Global uppvärmning - vad ska man tro? »
lördag
dec162006

Om eko-mat i The Economist

Sammanfattning och diskussion av artikeln om etisk/ekologisk mat i The Economist finns hos vinlusen. Verkar stämma hyfsat överens med dessa små efterforskningar jag gjorde för ett tag sedan. Läs även Lisa om att göra det enkelt för sig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Artikeln i The Economist var ganska bra och bör väl i alla fall tas seriöst.

Att fair trade ofta leder till prispress på fairtrade-varorna, tills de "rimliga" lönerna är på samma nivå som marknaden i övrigt, är ett klassiskt argument. Resonemanget känns riktigt, men jag har aldrig sett ngn empiri på det här. Har någon annan det?

Bästa argumentet: Locas food känns mest hederlig gammal protektionist förklädd till ett "miljöargument".
18 dec | Unregistered Commenterpontus
Förresten, vad skall man säga om det här:

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,951106,00.html

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,956975,00.html

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,957010,00.html

Det är så jävla besynnerligt. Vem är denna clown och var får han allt ifrån. Trevligt dock att se Krusell i debatten.
18 dec | Unregistered Commenterpontus
Men vad i... Den där Dan Josefson alltså... Hur i h-e kan han få skriva sådana där artiklar om sådant han över huvud inte begriper?
18 dec | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.