Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Välfärdsstatens universalitet och människors tillit | Main | LO trista inställning till invandrare »
fredag
dec082006

Busigt låtval i vinterpratande på nätet

Varje gång jag gjort något för Timbro har jag busat till det genom att föra in något litet vänsterelement.

 • I klassikern Liberal Stagnation, såg vi exempelvis till att Ulf Öfverberg fick skriva fritt om egalitär vänsterliberalism.
(ett kuriosum om denna bok: jag och medredaktör Johan Ernestam, försökte boosta försäljningen genom att inkludera skribenter som vi trodde skulle bli kända i framtiden. Vi luckades såtillvida att författarbuketten bl a innehåller folk som idag är Europaminister, mediaprofessor och fd chefredaktör - men vem bryr sig?)

 • När jag och Jaguaren skrev om Bo01, kritiserade vi Malmös kommunala bostadsbolag för att bedriva social bostadspolitik för de rika. VDn blev jättearg.
 • Och i min pejling om jämlikhet, är Amartya Sen en central referens. Hur radikalt som helst :-)

Nu har jag sålt mig till Timbro igen, i Audio-format denna gång. Busandet finns i låtvalet: Latin Kings tonsättning av Olof Palmes tal om fördomar, samt Dan Hylanders låt om sorgen efter Palmemordet (texten finns här, skrolla ner).

Dock: Om man lyssnar på texten till Peps Perssons Varför är Sverige så kallt?, är det inte alls givet att Peps är en vänstersnubbe.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Viagra.
  Buy viagra online. Viagra. Free viagra. Buy viagra. Natural viagra alternatives. Re viagra cello.
 • Response
  Motorola ringtones. Download free ringtones. Animal ringtones. 100 free ringtones. Ringtones. Christian ringtones.
 • Response
  Response: Phentermine.
  Phentermine. Phentermine prescription. Phentermine weight loss pill. Phentermine risk.
 • Response
  Oxycodone side effects.
 • Response
  Xenical users. Xenical hgh phentermine quit smoking. Xenical. Xenical diet plan buy. Xenical plus ingredients. Xenical hgh phe. Xenical canadian.

Reader Comments (4)

Vilken rebell du är. Jag skrollar (skorllar) för fullt men hittar ändå ingen text.
8 dec | Unregistered CommenterMartin
jag säger dig, den finns där!
8 dec | Registered Commenterbergh
Vilken intressant skara de har samlat ihop. I det gänget framstår du mycket riktigt som en rebell.

Fast nu är jag nog mest avundsjuk för att mitt eget rebellerande ger så sanslöst dålig avkastning. Att få chansen göra Lars Birve rosenrasande var hursomhelst obetalbart. Och i jämförelse med hans dystra prognoser angående vår framtida forskarbana har vi ju faktiskt lyckats rätt hyfsat.
8 dec | Unregistered CommenterMartin
Problemet med att boosta försäljningen av Liberal stagnation genom kända namn var väl att hela upplagan försvann alltför snabbt (1000 ex är ändå försvinnande litet).

Men så här tolv år efteråt kanske det vore dags för ett omtryck. Nu kan det ju faktiskt verkligen bli boost på försäljningen på grund av just de saker som du nämner.
9 dec | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.