Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skulle man vara lyckligare som Buddist? | Main | Tänkvärt från McCloskey »
onsdag
feb152006

Hur mycket förklarar Inequity aversion?

Det är inne med "behavioral and experimental economics" just nu. Och bland de största inom fältet är Ernst Fehr.
Sedan jag för länge sedan bevistade en minikurs med honom har jag fascinerats av hans framfart, och det stora genomslag hans idé om ojämlikhetsaversion har fått.

Fehrs och Klaus Schmidts papper i QJE 1999, är grymt citerat: Bilden visar dess genomslag jämfört med några andra tunga artiklar. Samtliga berör frågan varför människor ibland beter sig altruistiskt.

365946-272967-thumbnail.jpg Nu är jag äntligen färdig med en första version av ett papper som ifrågasätter hur stort bidrag det egentligen är att hitta på en nyttofunktion där folk antas ogilla ojämlikhet, vilket är vad Fehr & Schmidt gör.

Som tur är är jag inte helt ensam om att ge mig på dessa höjdare. Följande rekommenderas starkt för alla som fascineras av fältet behavioral economics:

Avner Shakeds angrepp på Fehr&Schmidt, The rethoric of  Inequity Aversion

Ariel Rubinsteins text om hela fältet behavioral economics, inklusive användandet av djurs beteende och neuroeconomics.

Nåväl, naturligtvis är det välkommet att ekonomer numera gör experiment och fokuserar på människors faktiska beteende. Men som alltid när det dyker upp nya verktyg, finns risken att dessa okritiskt används till allt, och att äldre metoder nedvärderas.

Som jag ser det är forskning inom behavioral economics väldigt bra på att producera spännande resultat kring hur underligt folk beter sig, men inte lika bra på att förklara och förstå beteendet. Det senare är naturligtvis mycket svårare - men det betyder inte att det är okej att inte ens försöka.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Läste ditt papper. Det är viktigt att någon tog tag i saken. Efter att ha läst artikeln är jag övertygad om att du var mycket lämpad för rollen. (Min brors flickvän brukar säga till mig: "Men människor är inte rationella". Mitt svar är vanligtvis: "Om du anser att människor har en orsak bakom sitt handlande, då är människor rationella och du håller med mig")

Jag håller dock inte med om en sak: Neoklassisk teori utesluter inte transaktionskostnader (Se bara på internationell makroekonomi där sk. "isbergskostnader" är mer eller mindre standard.). Jag vet inte helle om det verkligen utesluter institutioner. Sociala normer, däremot, de utesluts garanterat.
15 feb | Unregistered Commenterpontus
Pontus, jag tackar för de orden, och du har naturligtvis rätt i att transaktionskostnader numera letat sig in.

Vad värre är: jag hade länkat helt fel artikel. Sorry. Nu är det fixat. Tokigt av mig.
15 feb | Registered Commenterbergh
På tal om kritiker av nationalekonomi.Det kom en avhandling från Lunds universitet för några år sedan, "norms and values in mainstream economics" av Gert Helgesson. (Reservation för den exakta titeln.)

Det är en filosofiavhandling som diskuterar om nationalekonomi är politiskt neutral. Den kommer fram till att så är fallet men lite i förbigående hävdar den också att nationalekonomi i princip saknar verklighetsanknytning.

Är man intresserad av debatten kring nationalekonomin tycker jag definitvt man ska läsa den.
15 feb | Unregistered CommenterJohan
'Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics' hette den. Och den kom ut vid Uppsala universitet, inte Lunds.

Det här verkar intressant. Ska definitivt ta en titt på ditt papper Andreas.
16 feb | Unregistered CommenterJörgen
Jörgen:

Tack för rättningen.

16 feb | Unregistered CommenterJohan
Nu har jag läst igenom artiklen några gånger. Den var intressant. Speciellt intressant var avsnitt 3. Jag har några funderingar kring det.

Borde man inte observera i verkligheten att lotterivinnare ger bort en större andel det de vunnit än vad andra miljonärer gör om teorin stämmer? Det borde defintivt räknas som "unearned money".

Hypotesen att normerna är socialt effektiv leder också till frågan vad som händer vid nollsummespel. Här finns det ju inga sociala skäl att uppmuntra flit. Behandlar folk trots det pengarna som välförtjänta är det ett argument mot att normerna uppstått eller bibehållits på grund av social effektivitet.
16 feb | Unregistered CommenterJohan
[då var seminarieverksamheten på bloggen igång igen. härligt!]

Johan, mycket kul att du fann avsnitt 3 intressant. Detta ska nämligen utvecklas till en helt egen artikel, som beräknas klar under hösten.

Din kommentar om lottervinster är högst intressant, men vi måste fundera kring i vilken utsträckning dessa normer redan formaliserats genom rättsstat, skatte- och bidragssystem.

Slutligen: Jag har sett en film om två vänner som spelar i Las Vegas, och den ene vinner en mycket stor summa, efter att ha fått en penny av tre till insatsen av kompisen. Deras vänskap prövas på ett komiskt sätt i frågan kring huruvda denna vinst var förtjänad och i så fall av vem.

Någon som vet vilken film detta är?

17 feb | Unregistered Commenterbergh
Jag är positivt inställd till behavioral-utvecklingen, och tror att inom 50 år kommer den ha påverkat en hel del kring mikroteorins kärna vad gäller antaganden o s v.

Däremot, är min personliga gissning att de flesta slutsatser kommer vara sig lika. Men antaganden i modeller bör utgå i så stor mån från verkligheten som möjligt. Som ett exempel kan nämnas att det finns starka evolutionära bevis till varför vi människor borde utvecklat reciprocitet. Om det nu är så, är det ganska barockt om ekonomer då kallar det "irationellt". Om 50 år är jag övertygad om att liknande, t ex biologiska resultat, kommer ligga till grund för en hel del mikroekonomisk teori.

Men, du gör också poängen bra i papperet att många experiment (nästan alla?) är så extremt kontextbereoden att man kan undra vad de egentligen bevisar. Ingenting i neoklassisk teori säger ju att vi förväntar oss "perfekt beteende" i artificuella situationer som utvärderas i isolering.
20 feb | Unregistered CommenterMikael
Håller helt med dig Mikael, min utgångspunkt är att det beteende som visar sig i experiment har sin grund i tumregler/normer som är rationella på lite längre sikt.
20 feb | Unregistered Commenterbergh
Förvisso är experimentsituationen obekant och det är inga stora belopp man vinner eller förlorar. Men å andra sidan så står vi ganska ofta i vardagslivet också inför obekanta situationer och situationer där det inte står särskilt mycket på spel.

Jag håller med Mikael att många av slutsatserna i mikroteorin kommer vara samma även efter man inkorporerat behavioral economics. Ofta känns det som on ekonomer använder onödigt starka antaganden, typ människor är fullt rationella, när svagare antaganden, t ex att människor i viss utsträckning reagerar på incitament, skulle ge samma slutsatser.

Sen i de fall när man får annorlunda slutsatser med lite svagare rationalitetsantaganden kan man fråga sig hur intressant den ursprungliga modellens slutsatser var.
20 feb | Unregistered CommenterJohan
21 feb | Unregistered CommenterDaniel
Squarespace verkar inte forsta hur man ska formattera en url. Klings blog post ar har: http://econlog.econlib.org/archives/2006/02/behavioral_scie.html
21 feb | Unregistered CommenterDaniel
En sak jag har svårt och greppa kring de antaganden mycket nationalekonomisk teori bygger på är, förutsätter man verkligen att människan är egoistisk? Och därför inte ska ge exempelvis pengar. Är inte det man förutsätter bara att människan agerar efter sitt egna intresse i den mening att hon gör det som hennes preferenser är oavsett om de är ego eller ej?
25 okt | Unregistered CommenterLeo
According to my investigation, millions of people all over the world get the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">lowest-rate-loans.com</a> from various creditors. Therefore, there's good possibilities to receive a college loan in any country.
18 jun | Unregistered CommenterDYERMandy23

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.