Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur mycket förklarar Inequity aversion? | Main | Om Krugmans försvar för Sweatshops »
onsdag
feb152006

Tänkvärt från McCloskey

Efter en afton med Deidre McCloskey har man en del att fundera på. Denna sanningssägare har flera intressanta käpphästar:

  • Mainstream nationalekonomi är lika samhällsrelevant som matematisk filosofi. De välrenommerade universiteten i USA har fastnat i viljan att publicera i topptidskrifter. Istället är det på George Mason den spännande forskningen bedrivs.
  • "In social science, popular is what happened yesterday"
  • Dessutom driver hon tesen att vid tillsättning av akademiska befattningar, ska man kika mindre på var den sökande publicerat, och istället faktiskt läsa personens arbete.

Läs också gärna hennes rethoric of economics. beklagar, den tycks inte finnas fritt tillgänglig på nätet.


 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Påminner om påståendet: Filosofi är lika användbar för fysikerna som ornitologin är för fåglarna.

Jo, McCloskey har tre bra poänger i ovannämnda punkter.
Har själv en stark känsla av att forskningen idag är jämförelsevis improduktiv jämfört med tiden fram till ~60-70 talet? Det stadsfinansierade forskningssamfundet kan liknas vid vilken samhällelig intressegrupp som helst, t.ex. bönder, LO, eller miljörörelsen.
Ta t.ex. megaprojektet (har väl pågått i 50 år nu) att fixa fungerande fusionskraft, vad skulle hända om dom lyckades? Det får inte ske förrn efter min pensionering! Kan en fusionskarriärist tycka.
Min poäng är att intressegrupper generellt sett inte är inriktade på effektivitet eller leveransförmåga utan på att maximera finansiering, makt och inflytande.
15 feb | Unregistered Commenterpeter w
Hennes punkter är nog så viktiga för alla forskare som ägnar sig åt samhällsvetenskaplig forskning. En annan viktig sak att tillägga är att alltför många forskare ägnar sig åt att, med empiri, befästa redan fastslagna forskningsresultat istället för att bryta ny mark.
Hade det inte varit skönt att någon gång läsa "mattekritiken" mot nationalekonomin, skriven av en hygglig matematiker. Nu är det ju som vanligt att det är alltid de mjuka samhällsvetarna som kommer med denna kritiken. De som faktiskt har något att tjäna på att få ner respekten för de hårda metoderna.

På tal om hårda metoder, mitt senaste papper finnes för allmän beskådan: http://www.iue.it/Personal/Researchers/pontus/papers.htm
15 feb | Unregistered Commenterpontus
Pontus, McCloskey gör en poäng av att hennes kritik inte är den vanliga "åh, jag får huvudvärk av all matematik".

En av hennes käpphästar är exempelvis att det fokuseras för mycket på statistisk signifikans, och för lite på ekonomisk relevans och storleken på effekten.

Se exempelvis hennes metastudie av regressioner i AER:

http://www.econ.mq.edu.au/seminars/McCloskey.pdf

15 feb | Unregistered Commenterbergh
Ah ok. Jag hajjar. George Mason är faktiskt intressant. Både Tyler Cowen och Bryan Caplan (som är fullständigt galen) är ju där!
15 feb | Unregistered Commenterpontus
Angående McCloskey och Ziliaks metastudie så rekommenderas ett blogginlägg hos Truck and Barter:
http://truckandbarter.com/mt/archives/2006/01/hoover_siegler.html
15 feb | Unregistered CommenterDennis
Bra länk Dennis! McCloskey påpekade också att de använde en assistent, och att detta ver ett misstag eftersom 50 artiklar inte kom med första versionen.

Men, som påpekas av Kevin, "In other words, under the extremely unlikely scenario that every single paper H&S have identified distinguishes economic from statistical significance, a majority of top AER papers STILL don't!"

En intressant replikationsstudie som någon gärna får ta sig an, är följande:

Hur många av artiklarna skulle kunna göras MER intressanta än de är, av det skälet att de faktiskt hittar stora och ekonomiskt relevanta effekter - men som istället fokuserar på diskussionen om det 95procentiga konfidensintervallet.
15 feb | Registered Commenterbergh
Pontus, på vilket sätt är Bryan Caplan galen?
Sebastian

Caplan: "I asked him [Kotlikoff] why he favored Social Security at all. Why not just get rid of it? [...] His only objection was one of credibility. There is no way to credibly commit to not help old people who failed to save for their retirement."

"I've got a perfect solution. Appoint me to be the Social Security czar. I assure you I won't bail out a soul. Think that's cheap talk? Try me."

Alltså, Bryan Caplan hävdar att han hade låtit människor i USA svälta till döds för att slippa ha statliga pensioner. Det gör honom, i mina ögon, galen.
15 feb | Unregistered Commenterpontus
Pontus,

Kanske är det mer korrekt att beskriva Bryan Caplans uppfattning som en illustration av extrema preferenser snarare än av galenskap: http://www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/szaszjhe.doc
15 feb | Unregistered CommenterNiclas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.