Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rapport från Skåne Social Forum önskas! | Main | Statsbudgeten lite mer begriplig »
onsdag
feb082006

Ståhl om Rand

Om man som jag bara orkade 60 sidor i Atlas Shrugged, kan Pernilla Ståhls text i Svenska Dagbladet möjligen vara ett alternativ (tack till Niclas för tipset). De övertygade Randianerna tycker säkert att Ståhl missförstått och är på tok för negativ, men eftersom det i Sverige finns en heltidsarbetande Rand-propagandist, kommer vi säkert förr eller senare att få se någon form av kommentar till Ståhls text. Ty Ståhl tar i ganska rejält:

Hennes [Rands] förakt för och beskrivningar av de icke-producerande individerna - de är alla feta, pluffsiga och svajar med blicken - är inte bara löjeväckande, utan har också obehagliga, totalitära övertoner. Rands normativa individualism gör åtskillnad mellan individer. Efter tusen sidor blir hennes övermänniskor lika smaklösa som fascistiska konstverk: hjältarna är blodlösa abstraktioner av storhet.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

Snacka om oseriös review.
8 feb | Unregistered CommenterErik
Kämpade mig igenom hela boken i våras. Den är inte särskilt bra. Men det känns ändå som en viktig bok att ha läst.
8 feb | Unregistered Commenterpontus
Mmmm. Så tycker jag om Mein Kampf, Kapitalet och Sunes Dagbok med.
8 feb | Unregistered Commenterkricke
Rand förklarade, och skrev, tydligt redan på 1940-talet om hennes syn på Nietzche.

Detta är väl bara en artikel likt den Göran Greider skrev där även han lallade om övermänniskoideal. Sedermera visade det sig att han inte ens läst boken och inte visste att Rand tyckte Nietzche var avskyvärd...
Ninja, du läser wikipedia alldeles för mycket. ;)
8 feb | Unregistered Commenterpontus
Att i polemik beskriva sina motståndare som sämre människor är ett privilegium vanligen förbehållet vänstern; kanske är det att steken vänds som gör vissa läsare så rasande. Artikelns ingress var annars höjdpunkten: ett såvitt jag kan se helt oironiskt "totalitär liberalism". Just det, glöm inte det, barn ... FREEDOM IS SLAVERY.

Och nog hade det varit både mer snakfullt och mer roande av Ståhl, om nu jämförelsen måste göras, att dra likheterna mellan Rands hjälteporträtt och skurkar med låt säga sovjetiska kitschiga New Socialist Man resp. de kroknästa kapitalistporträtt som stolt brukar visas upp, snarare än att vagt kalla Alisa Rosenbaum för kryptofascist. Om ni förstår vad jag menar.

Men trots att Ståhl inte riktigt verkar vilja göra någon idékritik så är artikeln inte ensidigt negativ heller. Man får intrycket att Pernilla Ståhl inte riktigt vet hur hon ska ställa sig till Rands polemik för liberalismen; är det fascism? komik? pinsamt? upplyftande? Jag tror dock jag efter att ha läst recensionen kan föreslå henne den perfekta julklappen: Milton Friedmans Capitalism and Freedom.

Här har ni en annan Rand-recension, för övrigt sprungen ur samma biografi, från London Review of Books: http://www.lrb.co.uk/v27/n23/turn03_.html
8 feb | Unregistered CommenterT Lindgren
Sebastian, det slår mig apropå ditt inlägg, känns förresten inte Göran Greider som om han vore, likt en Athena ur Zeus' panna, sprungen ur Atlas Shrugged?
8 feb | Unregistered CommenterT Lindgren
Om man som motvikt till Rands alster, som många här verkar ha tagit del av, vill läsa en kritik av hennes moralfilosofiska tänkande, rekommenderar jag Robert Nozicks "On the Randian Argument", som ingår i hans bok Socratic Puzzles. Han är en få akademiska filosofer som har försökt att ta Rand på allvar. Se http://www.amazon.com/gp/product/0674816544/sr=1-1/qid=1139425179/ref=pd_bbs_1/103-5254805-1778267?%5Fencoding=UTF8
Tack för tipset, Niclas. Jag har ett par Nozicks hemma, men inte den. (I och för sig ser jag inte Rand som någon tyngre filosof, men dock en desto kraftfullare polemiker.)

Wikipedia sammanfattar f.ö. Rand och Nozicks argument här: http://en.wikipedia.org/wiki/Randian
8 feb | Unregistered CommenterT Lindgren
Scott Ryan har skrivit en bok där han kritiserar Rand. Ganska avancerad bitvis, rent filosofiskt, men ändå intressant. Visserligen pushar han för en annan filosofi, men det går att bortse från det.
http://home.neo.rr.com/jsryan/book/index.html

Sedan har ju Niclas Berggren en intressant artikel med viss relevans:
http://swopec.hhs.se/ratioi/abs/ratioi0027.htm
8 feb | Unregistered CommenterDennis
Vidare har väl också filosofen George H Smith gått igenom objektivism?
He, he,

Intressant att polemisera mot någon i samma hus några månader senare, men i alla fall.

Pernilla Ståhls understreckare tyckte jag var bitvis rolig, men alldeles för lättsam för att kritisera. Visst finns uppenbara felaktigheter som det där med karaktäristiken. De som inte klarar av snygga hjältar kan med fördel läsa the Fountainhead där ingen av hjältarna är särskilt attraktiv (jo, Dominique) däremot två andra Keating och Wynand). Roarks kompis Mike beskrivs rentav som både fet och ful som stryk. Det bör man ju göra innan man dömer ut författaren som fascistisk för att hon gillar attraktiva människor.
Annars kan ni läsa här: http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1201

Och så kan jag rekommendera lite dår-kontroll innan man som Dennis gräver upp ännu en person som kritiserat Rand. Jag menar att gräva upp någon som tror att tillvaron är en enda stor "I huvudet på John Malkovic"-upplevelse är inte sådär blytungt. Vilka är egentligen argumenten han anför?

"My full belief is that all of reality consists of a single Absolute Mind, and that everything we ordinarily know and experience -- including ourselves! -- is the activity of that Mind. That makes me not only an absolute or objective idealist but also a panentheist, a panpsychist, and several sorts of nondualistic 'rational mystic'."
22 jun | Unregistered CommenterMattias $
Den som vill läsa ett svar på Nozicks kritik (i den mån hans tyckande går att kritisera) rekommenderas Rasmussen/den Uyl Liberty and nature.
22 jun | Unregistered CommenterMattias $
Mattias:
Det är förmodligen så att Scott Ryans filosofi inte är så underhållande, och som jag skrev så kan man bortse från den. Den säger inte så mycket om hans kritik mot Rand, hon blir inte större som filosof bara för att Ryan har fel i övrigt.
22 jun | Unregistered CommenterDennis
Men Dennis, vad går Ryans kritik ut på (och vad bygger han den på om inte hans egna utgångspunkter spelar roll?)? Man får ju inte speciellt mycket vägledning av länken du bifogade eftersom texten där är ett smått förvirrat recenserande av debatten, inte en redogörelse för argumenten.
Har du läst Ryans bok? Är den bra och relevant? Har du lust att dela med dig av någon särdeles välfunnen poäng?
1 jul | Unregistered CommenterMattias $

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.