Indelning av människor efter kön börjar tidigt, med rosa för flickor och blått för pojkar, och fortsätter så genom hela livet. Den som avskyr rosa eller rött får problem på H&M. Barnböcker och tv översköljer våra barn med rollbeskrivningar som de inte bett om och som begränsar deras frihet.