Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Alliansen spricker? | Main | Äganderätten - var finns den? »
torsdag
mar232006

Vänster eller högerdominans?

Ny, riktigt läsvärd timbrorapport. Redan i inledningen står det klart att författarna satt fingret på något viktigt: I litteraturen på SFI (svenska för invandrare) beskrivs Sveriges historias på ett väldigt politiserat sätt (gissa hur). Jämför gärna med denna debattartikel i aftonbladet, enligt vilken det borgerliga perspektivet dominerar överallt.  Samma land, så olika världsbild.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (25)

Det är ett skämt att hävda att ett borgerligt perspektiv skulle dominera. Men. Jag frågar mig hur exceptionellt det är att den där sortens introduktionsmaterial är starkt vinklat. Ta en titt i "Tatsachen über Deutschland" och du kommer att se att Tyskland inte är så långt ifrån Utopia. Och i den introduktionsskrift som den brittiska regeringen erbjuder invandrare som vill ha medborgarskap står det bland mycket annat att jämställhet mellan män och kvinnor råder i Storbritannien.

Mycket ont kommer förvisso från socialdemokratin, men på denna punkt tycks man vara i gott sällskap.
24 mar | Unregistered CommenterMartin
Jupp, på Tatsachen... (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/683.0.html ) kan man exempelvis läsa att Tyskland är ett social ansvarstagande land. (läsarna får ursäkta att jag citerar den engelska varianten)

Men: Lite skönmålning av *landet* i landets officiella introduktionstexter är väl en sak, skönmålning av enskilda politiska rörelser inom landet är väl en annan? Eller?

24 mar | Unregistered Commenterbergh
Visa ord, Andreas. "Tatsachen" visade sig dessutom vid en närmare check inte vara så propagandistisk som jag mindes den (kanske är detta ett arv efter Schröder?).

Men... Jag gissar att en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning skulle skriva under på det mesta som skrivs i SFI-böckerna. Vill man alltså på Rojas-folkpartistiskt manér bli en i mängden och arbeta bort sin kulturella bakgrund (om inte annat för att minska risken att fastna i kriminalitet), bör man alltså studera dessa skruvade historieskrivningar extra noga.

Till sist... vad betyder det när ett marknadsliberalt bokförlag kritiserar Natur & Kultur och Bonniers för deras produkter? Vore inte en mer marknadsliberal åtgärd att med liv och lust kasta sig in i konkurrensen? Eller finns det här ett marknadsmisslyckande? Behöver vi kanske ett statlig ingripande för att få fler marknadsliberala SFI-böcker?
24 mar | Unregistered CommenterMartin
Din första kommentar är briljant, din andra är lite lurigare: Hela SFI är väl ett enda stort statligt ingripande, så för att en bok ska bli SFI-kursbok krävs ju per definition ett statligt ingripande.

Nåväl, vi kan säkert enas om att de på SFI borde läsa "I ensamhetens labyrint" av ni vet vem...
http://www.bokrecension.se/9176088596
24 mar | Unregistered Commenterbergh
Vad bråkar ni om? Sverige har ju, statistiskt sett, lett de flesta ligor över "världens bästa land" sen typ 1950, så varför ska man inte skriva det? Att det sedan är såssarna som suttit vid rodret den mesta av tiden, och att man nämner dem, är väl inte konstigare än att man nämner Schumachers namn samtidigt som man nämner Ferraris framgångar? Sluta vara så jävla barnsliga, borgare!
24 mar | Unregistered CommenterKricke
Skildnaden ar at Schumacher ar till Ferrari vad Persson/Carlsson/Palme ar till Social demokraterna och Ferrari ar till F1 vad sossarna ar till Sverige.
24 mar | Unregistered Commenterdr
Problemet är att sverige inte har "lett de flesta ligor över 'världens bästa land' sen typ 1950".
25 mar | Unregistered Commenterpontus
För egen del gissar jag att om man abstraherar från saker som kultur och klimat och frågar världens befolkning i vilket samhälle de helst skulle vilja ha växt upp, att en oproportionerligt stor del skulle ha valt Sverige. Jag har vidare en känsla av att jag delar denna uppfattning med de flesta som inte har betalt för att tycka annorlunda.

Sverige tycks alltså vara något i stil med 'världens bästa land'. Men är detta sossarnas förtjänst? Tror inte det. Den "svenska modellen" hyllades redan innan sossarnas eviga maktinnehav. Vidare är förutsättningarna extremt gynnsammma och man kan knappast ge sossarna credits för att de har tur med vilket land de har valts för att styra.

Hur som helst har jag svårt att arbeta upp någon upprördhet över vinklade SFI-böcker. Kanske skulle man kunna hoppas att SFI-kurserna är så effektiva att de stackars invandrarna därefter kan tillägna sig Timbros litteratur och få en mer balanserad syn på Sveriges historia?
25 mar | Unregistered CommenterMartin
Håller med föregående talare. Och att Bergh gör en kul poäng när han just uppmärksammar de olika bilder som kan målas upp av Sverige. Bergh kanske kan bli socialkonstruktivist med tiden.
25 mar | Unregistered Commentergummo
Man får tänka ett tag innan man greppar dr dr:s f1-liknelse, men den håller.

Bör man vara upprörd? Det beror väl på hur svårt man tror att det är att konstruera ett läromedel som säger ungefär så här:

"1870 var Sverige fattigt. 1970 var Sverige 3:e rikast i världen. Hur det gick till är svårt att veta. Vissa menar att det beror på socialdemokraterna och arbetarrörelsen, andra att det beror på frihandel och näringsfrihet. Nån påstår att det bara var tur. Vad tror du? Diskutera i grupp"


25 mar | Unregistered Commenterbergh
"Jag har vidare en känsla av att jag delar denna uppfattning med de flesta som inte har betalt för att tycka annorlunda.

Sverige tycks alltså vara något i stil med 'världens bästa land'."

QED
26 mar | Unregistered Commenterpontus
Martin,

Vad tror du att Petra Akessons invandrarkids i malmö skulle svara på frågan "är sverige 'världens bästa land'?".

Jag tror du hade blivit rånad som svar.
27 mar | Unregistered Commenterpontus
Pontus, jag tror att du missade poängen med min tidigare kommentar. På den tiden Rojas var en hederlig debattör gjorde han den fina poängen att den "svenska modellen" fungerade så bra just tack vare befolkningens homogenitet. Så de etniska minoriteter du nämner fungerar som ett utmärkt exempel på det jag ville säga (men alltså till ditt stora förtret utelämnade det formella beivset för); nämligen att även om Sverige av de allra flesta (som inte står på Timbros avlöningslista) uppfattas som ett mycket sympatiskt samhälle, har detta förvånansvärt lite med socialdemokratisk politik att göra.
27 mar | Unregistered CommenterMartin
För att förekomma ytterligare förvirring kanske jag bör påpeka att om den svenska modellen krackelerar under den ökande heterogeniteten, så talar detta mot den svenska modellen och inte emot heterogeniteten. Mångfald är fint...
27 mar | Unregistered CommenterMartin
Jag tror inte Petra Akessons c-uppsats har sa varst manga svar. Selecting on the depedent variable, anyone...? Bra for henne att hon fatt lite uppmarksamhet men uppsatsen sager inte sa mycket nar man inser att det inte finns nan referensgrupp. Hur ska man kunna dra slutsatser om invandrare nar bara invandrare finns med i urvalet? Det hela sager nog mer om svensk media an invandrare eller brottslighet.
27 mar | Unregistered Commenterdr
Martin,

Logiken är inte helt solklar. Du säger alltå något i stil med:

Rojas hävdar att homogenitet är orsaken bakom den lyckade svenska modellen.

SFI rapporter homgeniserar invandrare.

Slutsats : De flesta tycker att sverige är 'världens bästa land', men sossarna har förvånansvärt lite med det att göra.

Vidare stöder ett insider/outsider problem hos invandrarna denna slutsats.

Har jag uppfattat detta korrekt?
28 mar | Unregistered Commenterpontus
Som jag läser det är hennes syfte är att utröna drivkrafterna hos dem som begår brott, inte att säga något om frekvens, överrepresentation eller liknande.
28 mar | Unregistered Commenterbergh
Pontus, nu riskerar du att hamna i Downs kategori 3 (se tidigare bloggpost). Allt jag vill ha sagt är att lobbyhögern riktar in sig på fel saker när de försöker dissa allt svenskt. Därmed fjärmar man sig från de flesta människors verklighetsuppfattning, nämligen att Sverige är ett i internationell jämförelse tämligen lyckat samhälle.

Å andra sidan... ett typiskt svenskt fenomen som man för min del gärna får dissa är att en C-uppsats kan bli en riksnyhet.
28 mar | Unregistered CommenterMartin
Jag håller med om att sverige, i en internationell jämförelse, är ett tämligen lyckat land. Men mer än så skall vi inte sträcka på oss: I BNP per capita ligger vi ("vi") strax före Italien och strax efter fragglarna. USA har en BNP per capita ungefär 40% högre än Sverige (en brasklapp är på sin plats; i usa arbetar de bra mycket mer vilket förmodligen kan förklara ungefär hälften av glappet).

Om svenskar skulle ha dessa siffror klart för sig så skulle nog "verklighetsuppfattningen" se annorlunda ut, och behovet från Timbros sida att dissa allt som är svenskt hade nog minskat.
28 mar | Unregistered Commenterpontus
Jag haller med dig Andreas. Hennes syfte ar nog som du sager. But... det verkar som om media och andra vill dra slutledningar om brottsligheten bland ungdomar med utlandsk backgrund. Det kan man sa klart inte gora om man bara studerar ungdomar med utlandsk backgrund.
28 mar | Unregistered Commenterdr
Jag förstår fortfarande inte parallellen med Schumann, Ferrari och F1. När kommer förklaringen?
28 mar | Unregistered CommenterMartin
For det forsta, det ar Michael Schumacher vi talar om inte Robert Schumann...

Kricke's kommentar:
"Sverige...lett de flesta ligor.... Att det sedan är såssarna som suttit vid rodret den mesta av tiden, och att man nämner dem, är väl inte konstigare än att man nämner Schumachers namn samtidigt som man nämner Ferraris framgångar?"

Men analogin blandar ihop/jamfor olika kategorier. Det har gatt bra for Sverige. Sossarna har regerat under denna tid. Det gar bra for Ferrari. Schumacher kor bilen. Det verkar ju som om denna jamforelse fungerar men det gor den inte.

Ferrari ar ett stall bland manga i F1. I likhet ar Social demokraterna ett parti bland manga i Sverige. Schumacher kor Ferrari bilar, S har ledare (Persson et al). Alltsa: Ferrari ar av samma kategori som partiet S; F1 ar i samma kategori som landet Sverige; Schumacher... parti ledarna.
28 mar | Unregistered Commenterdr
Fast jag tycker fortfarande inte att Göran Persson är någon form av politikens Michael Schumacher. Kanske, en Eddie Irvine, mer än så kan jag inte sträcka mig.
30 mar | Unregistered Commenterpontus
varihelsike fick jag de där kommatecknen ifrån. Måste vara ölen ifrån "the blue bar" alldeles nyss.
30 mar | Unregistered Commenterpontus
OK, men bara om ni går med på att Lars Leijonborg är politikens Eddie "the eagle".
31 mar | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.