Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Invandring då och nu? | Main | Vänster eller högerdominans? »
lördag
mar252006

Alliansen spricker?

Den borgerliga alliansen ger inget stabilt intryck för närvarande.

I Ekots lördags intervju idag framgår att Maud Olofsson inte har särskilt bra koll på på skatter och ekonomi: Hon påstod att hon har alliansen med sig på att  inom två mandatperioder sänka skattetrycket i Sverige till EU-genomsnittet.

Det skulle betyda från dagens 54% av BNP till 41%, givet att EU-snittet inte förändras. Detta är knappast hela alliansen med på. Knappast centerpartiet heller.

Vid något tillfälle sade Maud att det bara rörde skatter "som företagen betalar". Vid ett annat tillfälle uteslöt hon så gott som helt att den statliga inkomstskatten skulle avskaffas av alliansen, trots att skattebortfallet då bara skulle vara en femtedel av vad en fullständig EU-anpassning av skattetrycket skulle innebära (OBS ungefärlig överslagsräkning, korrigera mig gärna).

Vidare: Fp har gjort upp med s om buggning, centern vill skjuta upp beslutet ett år, och fp kontrar (enligt text-tv) med att brottslingar då får ett års försprång. Retorik på Ny Demokratis nivå.

Samtidigt träter moderaterna och kristdemokraterna om detaljerna kring fastighetsskatten - på debattplats i Svenska Dagbladet

Till sist: Jan Björklund har upptäckt att pojkar och flickor mognar i olika takt, och skapar underliga rubriker genom att föreslå att något som redan är tillåtet idag: Könsseparerad undervisning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fiffiga steg mot bortkollrad boll i detta valet. Skandalomsusade och maktberusade kan (s) kanske fortsätta regera...


Hur ser du på mittenregeringsalternativet? På sikt menar jag då, sisådär 2014..

Hur realistiskt, vilka konstellationer, vilka förändringar krävs hos vissa partier, osv... Är det ens önskvärt? Lägg ut texten Bergh!
26 mar | Unregistered CommenterOla Svedin
Hej, kan du ange källa till att det är tillåtet med könsuppdelad undervisning idag? Själv är jag mycket tveksam till att en jämställdhetslag som förbjuder olika taxor hos frisören skulle tillåta könsuppdelad undervisnings om någon överklagade detta till skolverket/länsrätten etc.

27 mar | Unregistered Commenteranders
Citat ur artikeln som jag länkar till:

"Han föreslår också en annan kontroversiell åtgärd för att få bukt med skillnaderna i skolresultat: separata undervisningsgrupper för flickor och pojkar. Det är i dag inte förbjudet, men har länge ansetts förlegat och är därför ovanligt."
27 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.