Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om Sverige | Main | Alliansen spricker? »
söndag
mar262006

Invandring då och nu?

Lars Leijonborg har flera vettiga poänger om invandring och företagande i sin Axessartikel. Ingen jag talat med hittills visste om följande:

Herbert Felix var en jude som undkom Förintelsen och startade tillverkning av grönsakskonserver i Eslöv.

Carlos Zoéga lärde sig kaffehantering i Brasilien, flyttade till Sverige på 1880-talet och öppnade en kaffehandel i Landskrona.

Nutida invandrarhistorier saknar tyvärr ofta det solsken som ryms ovan. I DN kan man läsa om en sociologiavhandling c-uppsats (av Petra Åkesson) om invandrare i Malmö som systematiskt rånar svenskar för att de är frustrerade över sitt utanförskap. Artikel avslutas med följande pratminus från författaren handledaren Malin Åkerström:

- [lösningen är] Arbete till alla. Bidrag och alla dessa kurser ökar bara förbittringen. För mycket välvilja blir till sist ett förtryck.
- Om det krävs en avreglering av arbetsmarknaden för att skapa fler jobb, så måste vi göra det.

Man ska dock vara skeptisk mot pratminus: Det sista här känns som ett typiskt journalistcitat (Malin fick sannolikt en explicit fråga om avreglerad arbetsmarknad och svarade något i stil med 'om det krävs, så...'). Uttalandet om bidrag och alla dessa kurser känns mer genuint.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Den går att ladda ner c-uppsatsen, den finns under rubriken Forskningsrapporter:
http://www.sociologi.lu.se/krim/publikationer.php
26 mar | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.