Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gissa vem som läst under det rosa täcket? | Main | Linton, Karlsson, Nozick, Neo, Söderqvist & Swartz »
onsdag
mar082006

RUT räknar heltokigt på "överklassavdraget"

Via Dennis ser jag följande: Siv Holma och Camilla Sköld Jansson sitter i arbetsmarknadsutskottet för vänsterpartiet. I lördags skrev de i svenskan att ett "överklassavdrag" - de syftar på de borgligas förslag om skatteavdrag för vissa hushållsnära tjänster - kommer att kosta minst 17 miljarder. De hänvisar till beräkningar de låtit Riksdagens utredningstjänst (RUT) göra - Dennis begärde fram underlaget, som finns här.

Underlaget är helt sanslöst. Vänsterpartisterna ber RUT räkna på kostnaden om 50 resp. 10 procent av den vuxna befolkningen utnyttjar avdraget till 50 procent.

RUT svarar: Den maximala skattereduktionen kan enligt förslaget uppgå till 50 000 kronor. Om varannan vuxen person använder möjligheten att anställa någon, blir det totalt 50 000 * 3 500 000 = 175 miljarder. Om bara var tioende använder möjligheten blir det 35 miljarder.

Dessa två multiplikationer är väsentligen de enda beräkningar RUT gör.

Eftersom avdraget enligt de borgerligas förslag är 50%, tar vänsterpartisterna siffran 35 miljarder och säger att kostnaden för "överklassavdraget" är hälften: 17 miljarder.

Detta är naturligtvis nonsens: Kostnaden för skattebetalarna skulle bli 17 miljarder, om det vore så att intäkterna idag för dylika anställningar är 35 miljarder. Då skulle skatteavdraget, utan några beteendeeffekter, ge ett skattebortfall på 17,5 miljarder.

Men både RUT, artikelförfattarna (och rimligen även debattredaktören på Brännpunkt), borde veta att dagens situation inte är att var tionde vuxen svensk har en person lagligt anställd för att utföra hushållsnära tjänster. Som kostnadsberäkning är RUT-rapporten därför helt värdelös.

Naturligtvis skulle vänsterpartisterna, eller någon på deras kansli, själva klarat av de två multiplikationer som utgör hela analysen. Men en RUT-utredning ger ökad tyngd, och möjliggör publicering i en stor dagstidning, där redaktören uppnenbarligen valt att inte tänka själv kring om artikelns påstående alls är rimliga.

(Detta är inte ens det enda problemet i RUT-undelaget: Som Dennis påpekat blandar de inom loppet av några enstaka rader ihop individer och hushåll.)

Kan RUT verkligen inte bättre än så här?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Låter fantastiskt, tänk hur många tusen jobb som skapas om var tionde svensk får hjälp. Massa mer tid över också.

Seriöst så är det dessutom tveksamts i vilken utsträckning det blir kostnader. Om dessa jobb inte skulle blivit gjorda annars är det i själva verket ingen kostnad, snarast en intäkt.

12 mar | Unregistered CommenterTeller
Om 1 av 3 tas från a-kassans 480:- så går det klart ihop.
Att anställda inom hushållsnära ökar med 33%

Det går nog att räkna hem det på 1 på 4, då ju momsinkomsterna ökar med a-kassans 80% -> lönens 100%.
14 mar | Unregistered CommenterNicke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.