Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« RUT räknar heltokigt på "överklassavdraget" | Main | The welfare state: Decay or growth? »
måndag
mar062006

Linton, Karlsson, Nozick, Neo, Söderqvist & Swartz

Magnus Linton har skrivit i Arena om intellektuella som ogillar dans, sex och såpor. Kommenteras av Johan här.  Lintons förklaring är att "teve- och terapivågen lett till att ingen längre ser upp till en stiff akademiker som flyr så fort kroppar rör varandra". Den påminner om Nozicks tes om varför intellektuella ogillar kapitalismen: de tycker att marknadsvärdet på deras kunskaper är orättvist lågt.

Roligaste citat i Lintons artikel är dock följande beskrivning av samhällsdebatten just nu:

Den svårmodiga bildningselit som nu mår dåligt och överallt oroas över ”utvecklingen” har sina särdrag i alla läger: bland feminister går vreden ut över dagis, i högern över feminismen, hos vänstern över konsumismen och bland jästa liberaler har en desperat kulturell vall – den nya borgerligheten – snabbt börjat byggas i skydd mot pöbeln. 

Det är nog inte bara jag som tolkar det där sista som (ännu) en (omotiverad) släng mot Neo-gänget (vars site nu för övrigt är andraträff på google. Undrar om de kan gå om Neopets?)

 

Vidare: Vill man läsa mer om elit-läckan, är det nog denna post ("Söderqvists Kjöller-pudel") hos Oscar Swartz som gäller, eftersom den dessutom illustrerar hur lätt det är att bli läst även efter en DN-refusering. För bloggläsarna tillkommer då nöjet av att få läsa DNs refuseringsbrev.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Touche!
Jag hade nog gått på partajet, man kan ju alltid skylla på ichias eller nåt om någon vill störa en med sitt erbarmliga dansande.

Hojtarolja brukar iaf få mig på hugget (för retorisk sparring alltså), det är värt det!

det finns poänger i artikeln, absolut...
6 mar | Unregistered Commenterpeter w
Appropå Nozicks observation.

Jag har fått för mig att de intellektuellas vurm för socialism beror på att de tror att de kan "outperform" spontanious order, helt enkelt därför att reglerad ordning borde kunna bli mer effektiv, bl.a. därför att man slipper göra alla resurskrävande misstag.

Jättebra teori, men empiriskt sett katastrofal.

Men som sagt det ligger nog en del i Nozicks observation me.
7 mar | Unregistered Commenterpeter w

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.