Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En gång universitet, alltid universitet | Main | RUT räknar heltokigt på "överklassavdraget" »
torsdag
mar092006

Gissa vem som läst under det rosa täcket?

Jag tillhör den ganska stora skara som moderaternas chefstänkare kring ekonomi & välfärd, Anders Borg, regelbundet skickar långa så kallade makromail till. Först innehöll de ränteprognoser, numera berättar han oftast om sin och därmed (?) moderaternas syn på ekonomisk politik.

Men det senaste mailet är inte den vanliga harangen av skattesatser och marginaleffekter. Nu har snubben skrivit en lång, feministisk essä: 

Den som har barn vet att samhällets normstrukturer tidigt försöker fösa in pojkar och flickor i olika fack (se t.ex. Björk 1996). Indelning av människor efter kön börjar tidigt, med rosa för flickor och blått för pojkar, och fortsätter så för de allra flesta genom hela livet. [...] Det kan vara så att flickor skulle välja rosa kläder även om alla socialt konstruerade könsskillnader var borta, men förmodligen skulle de göra det i mindre omfattning. Därmed skapar genussystemet en allvarlig ofrihet både för pojkar och flickor: genussystemet hindrar individer från att göra ett genomtänkt och fritt val av livsprojekt.

Det blir bättre: Via Simone de Beauvoir (!) tar sig Borg vidare till Berlins uppdelning mellan negativ och positiv frihet, och avfärdar sedan tanken att den negativa friheten är tillräcklig:

Min uppfattning är att friheten med en sådan tolkning givits en så small bas att det faller samman. Ett samhälle där individen inte har möjligheter att välja väg genom livet, livspartner, utbildning eller yrke, är inte fritt. Om inskränkningarna består i att en stark traditionell moral hindrar kvinnor och män att gifta sig utanför de ramar familjen ställer upp, eller om kvinnor inte har praktiska möjligheter att utbilda sig till ingenjörer eller där homosexuella inte har möjligheter att leva öppet som homosexuella är inte fritt även om staten begränsats till nattväktarfunktionerna.

Att Borg utvecklat en sådan svulstigt socialliberal prosa utan att någonsin vara medlem i LUF är remarkabelt. Naturligtvis innehåller essän också den sedvanliga djupdykningen i SCB-statistik, utvikningar om kvinnliga chefer, förmögenhetsbildningen och tjänstebeskattningen.

För några år sedan, när det faktiskt var inne att kalla sig feminist, hoppade nästan alla politiker på vågen (leijonborgs liberala feminism, någon?)

Nu, när feminismen besudlats rejält av det något sekteristiska feministiskt initiativ, släpper Borg denna överraskning.

Modigt, välnotat och läsvärt.

(Ingen länk, ty längst ner i brevet står att man ska skriva till anders borg at riksdagen.se om man vill ha ett eget brev.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Wow! Nu väntas bara på att de utnämnda jämställdhetsansvariga hos M börjar fundera på rosa täcken också.
9 mar | Unregistered CommenterLouise
Jag försvarar som liberal Borgs ekonomiska politik , men den här extremfeministiska smörjan är patetiskt. Det bygger ju helt på att acceptera vänsters ny-kreationism. Vilket blint förnekar all forskning inom evolutionsteori, biologi och neurovetenskap om stora inneboende skillnader mellan kön. I 1920 talets Kansas lärde man ut kreationism i grundskolor, i 2005 Sverige i grundskolor, universitet och som officiell regeringspolitik. Det kanske är "modigt" att vara kreationist och forneka all vetenskap man inte gillar, men inte vettigt eller beundransvärt.

I verkligheten vet vi utan tvekan att vi biologiskt har algoritmer som säger till oss att vilja markera kön, tex. genom klädsel. Färgen i sig är (kanske) arbiträr, men knappast drivkraften att markera kon for att attrahera den motsatta. De som inte gjorde det spred ofta inte sina gener, duh. Darwinism som folk borde lära sig i grundskolan, men som anses vara kontroversiell i Sverige idag.

Men idioterna kan ju inte ens fatta att om prefrens for rosa nu ens vore helt sociallt så är det inte “ofrihet”, lika lite som att svenskar av tradition gillar köttbullar och indier gillar Curry är “ofrihet”. Eller att ni utan att välja det pratar svenska men inte arabiska. De senare exemplen är mycket mer socialt konstruerade än att tjejer väljer andra färger än män och hellre leker med dockor än leksaksgevär (betydande skillnader i beteende mellan kon kan enligt forskning i Cambridge observeras 24 timmar efter fdsel, tydligen blir vi socialist konstruerade i livmodern). Ofrihet vore om nagon tvingade flickor att klä sig annorlunda än män, trots att tjejer egentligen hatar rosa och vill ha svart kostym. Tror Borg detta på allvar? Lever han i verkligheten? Eller är det teorin om "our lying eyes", allt vi observerar om verkligheten är lögn, sanningen finns i franska marxisters politiskt korrekta fantasier.

I de exprementalla dagis som ideologiskt fanatiska feminister driver har de tvingats ta bort mögna leksaker. Varfor? Eftersom barn av olika kon (givetvis) dras till olika leksaker. De kan ju inte slå tjejer och tvinga de att bli mer facinerade av mekanik och våld än sociala relationer. Jag gissar att Borg inte heller gör dessa experiment med sina barn. Det krävs en hel del tvång att ta bort yttringar av inneboende biologiska skillnader.

Borg hade kunnat välja en mer rimlig "ofrihet", tex. social diskriminering av kvinnor/män som av olika orsaker är obekväma med sina kön (ofta har det med hormoner under graviditet att göra). Det vore seriost, till skillnad fran nonsens ovan. Tack dock, jag hade viss respekt för Borg, som nu har minskat.
11 mar | Unregistered CommenterTino
experimentala
11 mar | Unregistered CommenterTino
många.

orkar ej fixa resten av stavfelen, jag saknar dessuom åäö
11 mar | Unregistered CommenterTino
Här ser vi mekanismer liknande de som gjorde Lysenko till nationlell ikon i sovjet.

Det är som nån skyjäkla tidvattenvåg som vi inte förmår bromsa, bara låta den skvalpa över oss några decennier. Framtiden kommer att dömma dårskaperna. Välståndsutvecklingen bromsas.


Världssvälten 1970
Global nedkylning
Surt regn
Globaluppvärmning
DDT PCB, Dioxiner
Slut på råvaror
Kreationism
Greenpeace religionen (envirofundamentalism)
pandemihysteri
Teofascism
Cancer risk i allt
etc etc

är ju kända exempel
det kommer säkert nya

Mekanismerna?
Tja....makthunger? Sär-intressen? regleringsiver?

fler bud någon?
11 mar | Unregistered Commenterpeter w
"franska marxisters politiskt korrekta fantasier"

Underbart!

Personligen har jag mest problem med extrapoleringen att "om individer gillar rosa så kommer det oundvikligt leda till livslångt förtryck and förmodligen diverse våldtäkter av de 'blågillande' individerna".

Känns lite "far-fetched"?

11 mar | Unregistered Commenterpontus
Och hur i helsike fick jag in ett "and", istället för "och"?
11 mar | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.