Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Thomas Idergard och herr Ur | Main | Platt skatt -> större stat? »
onsdag
apr122006

Platt skatt är progressiv. Proportionell skatt är det inte.

På siten www.plattskatt.nu drivs kampanj för att Sverige ska få platt skatt. Men Skattebetalarnas förening, som står bakom kampanjen,  har inte lyckats så bra med argumentationen.

För det första påstås att "Den som tjänar 20 000 kr per månad betalar 6 400 kr i skatt eller 32 procent". Lustigt att just skattebetalarna glömmer den osynliga delen av arbetsskattekilen, nämligen arbetsgivaravgifterna...

För det andra väljer de att argumentera mot ett progressivt skattesystem (exempelvis utropar de triumferande att SACO och TCO stödjer progressiva skatter). Men en platt skatt är också progressiv! Inget förslag jag sett saknar grundavdrag, den som tjänar väldigt lite slippåer betala skatt. Följden blir att marginalskatten hoppar från 0 till den platta skattens nivå, samt att den genomsnittliga skattesatsen stiger med inkomsten. Progressivitet kan definieras antingen som att marginalskattesats eller genomsnittskattesats stiger med inkomsten.

NB: Med platt skatt kommer dock inte marginalskatten att stiga kontinuerligt. Men det gör den inte med dagens system heller.

För det tredje: Det påpekas helt korrekt att Statsskatten endast svarar för 36 miljarder kr. Den del som något politiskt geni döpte till "värnskatten" ger bara 3,5 miljarder kr.

Det bästa vore nog att sätta dessa belopp i relation till viktigare intäktskällor (som just kommunalskatt, arbetsgivaravgifterna och momsen ger var och en flera hundra miljarder), och säga att det är en politisk fråga om finansieringen ska vara andra skattehöjningar eller sänkta utgifter. Nu väljer de istället att i FAQn självsäkert påstå att förslaget finansieras av ökad arbetsvilja och effektiviseringar.

Hur skulle en bättre strategi se ut? Om jag vore kampanjstrateg hos skattebetalarna, skulle jag anställa en duktig politisk lobbyist och bränna allt krut på ett enda förslag: Att med bibehållet skattetryck synliggöra hela skattekilen. Debatten om hur höga skatterna bör vara underlättas avsevärt om folk vet hur höga de är.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Dr Bergh,

Du menar att platt skatt är progressiv eftersom det finns ett diskret hopp från ingen skatt upp till den platta skatten då en person går från en låg (ej beskattningsbar) inkomst till en högre (beskattningsbar) inkomst?

Förstår jag dig rätt?

En annan fråga: vad är det främsta argumentet för platt skatt från de som vill införa den? Transparens, mindre snedvridningar eller någonting annat?

Glad påsk!

Vänligen

A sugarplum lunker
Bästa hr sugarplum, beklagar mitt sena svar.

du förstår mig rätt. Det blir onekligen endast en låg grad av progressivitet, men strikt sett blir snittskatten stigande i inkomsten.

Argumenten för plattskatt varierar: rättvisa, administrativ enkelhet och minskade snedvridningar brukar återkomma.

Det finns vidare många, i mina ögon goda, skäl att på sikt avskaffa eller åtminstone sänka den statliga inkomstskatten: Hoppet från drygt 30 till 55 procents marginalskatt gör viss typ av skatteplanering väldigt lönsam, vissa anställningar väldigt dyra, samt att extraarbete för många lönar sig väldigt dåligt. (Dessutom kan hela skattebortfallet finansieras genom att försvaret avskaffas. En vinn-vinn situation!)
21 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.