Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tjänstebeskattningsdebatten (tidigare: pigdebatten) | Main | Greg mankiw undervisar och bloggar »
tisdag
apr182006

Väntad löfteschock i augusti. Väljarna rasar?

Bevistade idag moderaternas lunchseminarium med kommentarer på regeringens vårbudget (DN-artikel). Det fanns inte mycket att kommentera, även om det går att göra sig lustig över inkubatorverksamhet för svenska uppfinnare.

Sveriges offentliga finanser är synnerligen konjunkturkänsliga. Går det bara lite bättre för svenska företag än vad man räknat med i prognoserna, trillar det in skattepengar. Just nu har det tydligen kommit in lite mer skattekronor från företagsvinster än beräknat.

Ändå fanns det inget uppenbart, jättedyrt valfläsk i budgeten. Men som Anders Borg påpekade, det ska ju komma ett valmanifest från socialdemokraterna i augusti också:

Då kan s peka på pressad arbetslöshet, hög tillväxt och större skatteintäkter än beräknat.

Sannolikt kommer de fortfarande att ligga efter i väljaropinionen.

Lägg ihop dessa två, och allt tyder på att vi får se en löfteschock av sällan skådat slag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Sossarna. De är fan bäst på att lova. Undrar om "löfteschock" kommer med i nya SAOL? Nakenchock lär ju vara där.
19 apr | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.