Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att förklara välfärdsstaternas överlevnad | Main | Väntad löfteschock i augusti. Väljarna rasar? »
onsdag
apr192006

Tjänstebeskattningsdebatten (tidigare: pigdebatten)

Debatten om skatteavdrag för hushållsnära tjänster puttrar på, nu senast i SVT24 med bl a Jonas Morian (s) och Tina Acketoft (fp).

Grundfrågan är - som jag ser det - varför det måste vara så dyrt för människor att anställa varandra. Historiskt är detta förmodligen en effekt av två numera förlegade institutioner: industrisamhället och systemet med hemmafruar. Ett skattesystem där det är mångdubbelt dyrare när en människa anställer en människa jämfört med om ett företag anställer en människa, är inte längre ändamålsenligt. Jonas är en av få debattörer som försöker föra denna debatt. Fler socialdemokrater borde lyssna på honom.

 


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Tack för uppmärksamheten :-)
Jag reagerade också positivt på Morians syn på skatterna. Nina Unesi (s) som också deltog är en av dessa gammelsossar (trots ringa ålder) som inte fattar att arbete är för dyrt. En reform som minskade skattekilen skulle skapa otroligt många arbeten.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.