Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vilka lärdomar drar vi av Tjernobyl-olyckan? | Main | Sambandet mellan skattetryck, offentliga utgifter och tillväxt »
onsdag
apr262006

konkurrens och monopol i bloggosfären

Vilken marknadsform råder i bloggosfären? Inträdesbarriärerna är låga och priset för blogginlägg som är perfekta substitut pressas till marginalkostnaden som är så gott som noll.

Men det är nog rimligare att se varje bloggare som monopolist på sig själv. I linje med detta börjar nu Linda Skugge ta betalt för sin blogg. 69 kronor kostar det att få se bilder på hur hennes mage växer. Linda får färre läsare, men mer pengar.

Ett annat sätt an använda sin monopolmakt är att ta bort kommentarer man inte gillar från sin blogg. Tydligen har Ali Esbati pysslat med detta i så stor utsträckning att hans kritiker tröttnat på att bli cencurerade - och därför finns numera bloggen svara Ali.

Slutligen har bloggen som påminner om min - Politik och ekonomi - startat igen. Här skrivs initierat om ett forskningspapper som studerade de politiska opinionseffekterna av FOX news, och hur en icke-effekt blev en effekt under någon revidering (eller var det korrigeringen för heteroskedasticitet som gjorde det? se vidare marginal revolution)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ang Svara Ali: tja, att man rutinmässigt rensar bort kommentarer som utmålar en som terrorist finansierad av Iran har jag inte så svårt att förstå, särskilt om ens familj tvingades fly just undan den islamistiska regimen i Iran.

Annars är det svårt att veta vilka inlägg som publiceras på svaraali för att Ali har censurerat dem eller som "vanliga" bloggkommentarer.

Vissa har byggt bort problemet med oönskade kommentar helt och hållet genom att inte tillåta dem, som enpartistaten.se, bildt.blogspot.com, och allas vår andreasekstrom.se. De som inte har gjort det (och har många läsare) ägnar förmodligen en hel del tid åt att moderera debatten.
26 apr | Unregistered CommenterNils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.