Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya bloggar | Main | Rapport - och bilder - från New Orleans »
måndag
apr032006

Helt otippat: Nationalekonomer förklarar det höga elpriset

Det ligger en hel del i Carl Johan Åbergs åsikt på DN-debatt att svenska nationalekonomer tystnat i samhällsdebatten och inte tar sitt ansvar för konkreta samhällsproblem.

Å andra sidan: Samma söndag har DN även en utmärkt artikel av Bengt Kriström och Runar Brännlund (båda nationalekonomer i Umeå) som förklarar att de höga elpriserna inte beror på en misslyckad avreglering, utan på en medveten miljöpolitik:

  • I Sverige har elskatterna höjts rejält (första steget i en så kallad "grön skatteväxling". När s och mp gör upp om sänkt skatt på arbete återstår att se).
  • Utsläppsrättigheter inom EU gör att den som vill släppa ut koldioxid måste betala rejält för detta - och då blir fossil elproduktion dyr.
  • Priset speglar marginalkostnaden, som är den dyrare fossila produktionen eftersom kärnkraften redan är fullt utnyttjad.
Vill vi ha billigare el i Sverige måste vi alltså inte bara återreglera marknaden utan även bygga ut kärnkraften.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Märkligt enögt från samma artikel:
"Därmed skulle vi behöva bygga ut kapaciteten till en kostnad som per kWh är minst lika hög som kostnaden för den el som produceras i de länder vi importerar ifrån (ifall vi inte kan bygga mer kärnkraft)."
hmm... eller kanske effektivisera vår användning.

De har ju en poäng med att priserna ökar för det gör ju även användningen så då finns det ju ingen anledning för säljarna att sänka priserna, eller? Det vore väl inte så smarta affärer från elbolagens sida.
3 apr | Unregistered Commentermax
Och för tio år sedan undrades det om ekonomerna i debatten gjorde någon nytta. Till viss del tycker jag att Åbergs jämförelse med Wicksell, Ohlin och de andra är lite orättvis, det är ju större konkurrens idag. Både bland ekonomerna om utrymmet i de ekonomiska tidskrifterna, publish or parish var det väl, men också om utrymmet i offentligheten. Det drället ju av forskare inom andra ämnen, politiker, dokusåpakändisar och myndighetschefer som också vill säga sitt.
3 apr | Unregistered CommenterDennis
Notabelt är att en drös (tre) nationalekonomer från Lund deltar i presskonferens på Rosenbad imorgon, onsdag. Uttalanden om socialförsäkringar garanteras.
4 apr | Unregistered CommenterSarke
Och minst en kommer att finnas i publiken.
4 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.