Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Helt otippat: Nationalekonomer förklarar det höga elpriset | Main | Rosthein vs Lewin »
lördag
apr012006

Rapport - och bilder - från New Orleans

konferens med American Public Choice Society i New Orleans. Akademiskt är det - som vanligt - en blandad upplevelse, men helhetsintrycket är tipp-topp. Trots att Karl Wärneryd inte är här. Eftersom jag var här för exakt ett år sedan också, är det svårt att inte jämföra och fundera kring om orkanhärjningarna märks mer eller mindre än förväntat.

179.jpg

Visst syns det tydliga spår: De flesta träd och ganska många hus är avsevärt lägre i år. Många affärer är stängda, och människor pratar om Katrina på ett ursäktande sätt (flygbussen skulle dröja 30 minuter eftersom de fortfarande hade "lite bemanningsproblem" sedan Katrina). Men de flesta affärer söker efter folk, och Mother's kommer snart att ha helgöppet igen.

Till min stora förtjusning lyckades jag avbilda mig på samma ställe vid floden som för ett år sedan:
365946-305514-thumbnail.jpg
2005
365946-305512-thumbnail.jpg
2006


När jag ändå lägger ut bilder, kommer även en bild på mitt gedigna och lagom nördiga resesällskap Niclas och Henrik, på en bänk med Buchanan's nya bok i högsta hugg.

Slutligen, en akademisk rapport: En av de intressantaste365946-305522-thumbnail.jpg presentationerna hittills, stod Axel Dreher för. Han har utvecklat ett globaliseringsindex för 60 länder sedan 1970, och studerat om ökad globalisering påverkar sammansättningen av offentliga utgifter. Han hittar absolut ingenting. Empiriska studier som antyder att globaliseringshotet mot välfärdsstaten tycks ha varit ganska överdrivet (önsketänkande?) dyker upp ganska frekvent just nu.

Tre reservationer: 1. Globaliseringen kan naturligtvis ha stora effekter som inte fångas upp i makrostatistik över totala offentliga utgifter. 2. Vi känner inte till det kontrafaktiska scenariot: Utan globaliseringen kanske de stora välfärdsstaterna hade varit ännu större än vad de är idag. 3. Just Drehers senaste studie missar lokala utgifter, vilket är en ganska stor snedvridning i många länder, inklusive Sverige.

Mitt eget papper på konferensen är gamla nyheter för läsare av bloggen, så det tänker jag inte orda mer om. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.