Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Min eventuellt dolda politiska agenda | Main | Onyanserat om Brain Drain på DN-debatt »
fredag
apr072006

den vanliga dosen frihandelsoptimism

En av Johan N:s käpphästar - som jag är ganska förtjust i - är att svenska media ständigt hittar en negativ vinkling, exemplvis när det gäller globaliseringens effekter (senast rörde det dock självmordsstatistik). Men dagens reportage om Indien i P1 Pengar ska ha beröm: Reportaget tycks faktiskt föra fram budskapet att en friare ekonomi och låga (inga?) skatter i IT sektorn skapat jobb, tillväxt och minskad fattigdom.

Public service kanske inte är så dumt ändå - eller vad säger Näringslivets mediainstitut ? (öppnar snart, sägs det)

Kul även att Pär Nuder sjunger frihandelns lov tillsammans med Gordon Brown på DN-debatt. Och i den här frågan är det inte bara socialdemokratisk retorik: Sverige och Storbrittanien ligger tvåa och fyra på den senaste versionen (data från 2004) av KOF-index för globalisering:

1. United States 5.41
2. Sweden 4.99
3. Canada 4.95
4. United Kingdom 4.48
5. Luxembourg 4.40
6. Austria 4.36
7. France 4.27
8. Australia 4.27
9. Switzerland 4.22
10. Hong Kong, China 4.18

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Dr Bergh,

Public service är förnämligt!

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=438&artikel=156225

En stilla undran: hur gör jag för att skapa länken i direkt anslutning till ordet "Public service" (dvs så att ordet självt understreckas och vi slipper se hela harangen i kommentaren)?

Vänligen

A sugarplum lunker
bäste hr sugarplum, kommentarer här på squarespace bygger inte på att folk kan html. Faktum är att html inte beaktas alls. Däremot blir länkar automatiskt klickbara. Enkelt, men inte så snyggt, med andra ord.
11 apr | Registered Commenterbergh
Bäste Dr Bergh,

Tack.

När du skriver dina poster tycks det mig dock som att du kan länka både hit och dit på ett snyggt sätt; därav mitt spörsmål. Ett privilegium förbehållet denna blogs upphovsman, antar jag?

Vänligen

A sugarplum lunker

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.